Noworoczne Życzenia Przewodniczącego Kościoła

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kolejny rok przechodzi do historii. Przyniósł wiele wydarzeń na Świecie, wiele w naszym Kościele, naszych zborach. Jakie zmiany pojawiły się  w naszym życiu? Często oczekujemy stabilizacji, spokoju, pewności jutra – szczególnie w sprawach doczesnych. Jednak to, co wieczne potrzebuje nieustannego rozwoju.

Czy zatem minione miesiące były czasem duchowego wzrostu? Na ile przybliżyły nas do powtórnego przyjścia Pana Jezusa? Czy wykorzystaliśmy je na budowanie przyjaźni z Niebiańskim Ojcem? Czy Duch Boży – w nas i przez nas – mógł realizować swe zamiary? Czy „przez nas rozchodziła się wonność poznania Bożego” (2 Kor. 2,14)?

Niezależnie od tego jak ocenimy miniony okres, to co przed nami daje nowe nadzieje. W Chrystusie mamy dar nowego życia, możliwość poświęcenia się i przyłączenia do misji zgodnie z Bożym zleceniem.

Dlatego w nadchodzącym 2014 roku pragniemy polecić Was szczególnej opiece Bożej. Modlimy się o wsparcie Pana na każdą chwilę, ale też byśmy  tą szczególną opatrzność potrafili dostrzec, by przez to umacniać się w wierze oraz pewności, że On swe dzieci będzie łaskawie prowadzić dalej, aż do szczęśliwego spotkania z Jezusem przy jego powrocie. Niech Bóg wyposaży nasze domy i zbory we wszystko, „co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 Piotr. 1,3), aby nasza radość, uwielbienie i misja niosły ludziom zbawienie, a naszemu Niebiańskiemu Ojcu chwałę.

„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam,
radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana
wszystkim ludziom: Pan jest blisko.
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim
w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem
powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży,
który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie
serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.”
(Filip. 4,6.7)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Jarosław Dzięgielewski” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]