LOGO KOŚCIOŁA

Jak używać logo w projektach graficznych?

Logo Kościoła używane wraz z pełną nazwą:

Logo umieszczone w tzw. „Siatce Stworzenia”:

Symbol Kościoła używany bez pełnej nazwy:

Logo do pobrania:
Symbol (symbol)

SYMBOL – ®

Przypominamy, że każdorazowe użycie logo Kościoła musi być uzgodnione z Sekretariatem Mediów Adwentystycznych przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. W przypadku braku konsultacji, użycie może być uznane jako nieuprawnione i grozi konsekwencjami prawnymi zgodnie z art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 


Czcionka

Papeteria

Dodatkowe

SZABLON PREZENTACJI

Przypominamy, że każdorazowe użycie materiałów musi być uzgodnione z Sekretariatem Komunikacji i Mediów przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. W przypadku braku konsultacji, użycie może być uznane jako nieuprawnione i grozi konsekwencjami prawnymi zgodnie z art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.