Jednym z najważniejszych systemów projektowania jest tzw. „Siatka Stworzenia”. Jest to siedmiokolumnowa struktura, która ma być używana w większości projektów graficznych. Ten układ ma wyrażać nasze przekonanie o tym, że wszystkie działania muszą się kiedyś zakończyć.

Pierwsze sześć kolumn w projektowanym układzie można wypełnić tekstem, obrazami, ilustracjami lub wzorami. Innymi słowy; w tych sześciu kolumnach należy wykonać całą pracę związaną z przekazywaniem informacji. Ale kolumna siódma, kolumna „sobotnia”, ma być oddzielona – jako wyjątkowa i odmienna od pozostałych sześciu kolumn, jako przypomnienie dnia odpoczynku.

Wszyscy obchodzimy Sabat w różny sposób, więc to, jak wykorzystasz siódmą kolumnę projektu zależy od Ciebie. Należy pamiętać o tym, aby był zachowany kontrast. Możesz zrobić coś złożonego i kolorowego w pierwszych sześciu kolumnach, lub możesz to zrobić w siódmej kolumnie, ale jeśli zrobisz to po obu stronach, siódma kolumna nie będzie się wyróżniała.

Mogą pojawić się sytuacje, w których korzystanie z układu „Siatki Stworzenia” okaże się niepotrzebne lub niemożliwe. W takich przypadkach dopuszczalne jest ignorowanie Siatki i umieszczanie symbolu / grafiki w najbardziej optymalny sposób. Zwykle dotyczy to rozwiązań, w których symbol umieszczany jest samodzielnie lub nie może być zintegrowany z otaczającym układem.