Dwa ważne wierzenia związane są z nazwą Adwentyści Dnia Siódmego. Jesteśmy ludźmi, którzy gorąco wierzą w bardzo bliskie, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa — od tego pochodzi nazwa „adwentyści”. Druga nazwa — „dnia siódmego” — związana jest z dniem danym przez Boga, siódmym dniem tygodnia, sobotą, jako cotygodniowym świętem ku Jego czci. Adwentyści nazywają to święto sabatem lub, jak w tradycji judaistycznej, szabatem.

Czym jest Biblia?

Czym jest Szabat?

Nasza misja

Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest głoszenie wszystkim ludziom wiecznej Ewangelii w kontekście poselstwa trzech aniołów  z księgi Objawienia św. Jana 14,6-12, aby prowadzić ich do przyjęcia Jezusa jako osobistego Zbawiciela, stania się Jego uczniami i przygotowania na Jego bliski powrót.

Nasza metoda

Prowadzeni przez Pismo Święte i pod przewodnictwem Ducha Świętego wykonujemy tę misję poprzez chrześcijańskie życie, przekazywanie ewangelii, zachęcanie do naśladowania Pana Jezusa Chrystusa, nauczanie, uzdrawianie i służbę.

Nasza wizja

Stosownie do wielkich proroctw Pisma Świętego, za kulminacyjny punkt Bożego planu uważamy odnowienie całego stworzenia, aby było w zupełnej harmonii z doskonałą wolą Boga i Jego sprawiedliwością.

Na podstawie oświadczenia Rady Naczelnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podczas sesji wiosennej w Silver Spring, Maryland, Stany Zjednoczone, w kwietniu 1993 roku.

Napisz do nas:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Temat

   Treść wiadomości

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości

     Imię i nazwisko (wymagane)

     Adres email (wymagane)

     Temat

     Treść wiadomości