Odezwa ukraińskich Kościołów i organizacji religijnych w związku z zagraniczną agresją

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drodzy Bracia i Siostry! W tym trudnym czasie, gdy oddziały wojskowe Federacji Rosyjskiej, naruszając międzynarodowe i obustronne porozumienia, weszły na suwerenne terytorium Ukrainy, a Rada Federacji Rosyjskiej – na wniosek prezydenta Rosji dała zgodę na  interwencję rosyjskich wojsk na Ukrainie, wzywamy Was wszystkich i wszystkich ludzi dobrej woli do solidarności z nami, do modlitwy o Ukrainę i naród ukraiński.

W naszym Państwie nie ma prześladowań z powodu języka, narodowości czy wyznania. Dlatego zaświadczamy – wszystkie próby rosyjskiej propagandy, aby przedstawić wydarzenia na Ukrainie jako „faszystowski przewrót” i '”zwycięstwo ekstremistów” absolutnie nie odpowiada rzeczywistości.

Drodzy Bracia i Siostry w Rosji!

Naród ukraiński ma jedynie  przyjazne i braterskie uczucia do narodu rosyjskiego. Nie wierzcie propagandzie, która rozpala wrogość między nami. My chcemy nadal  budować z Rosją przyjazne, braterskie stosunki, ale jako suwerenne i niezależne państwo.

Zwracamy się do społeczności międzynarodowej, do krajów – gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, ONZ i OBWE: zatrzymajcie zagraniczną interwencję na Ukrainie i poważne mieszanie się w nasze wewnętrzne sprawy.  Naruszenie pokoju i stabilności na Ukrainie grozi  zniszczeniem współczesnego systemu światowego   bezpieczeństwa. Dlatego należy podjąć wszelkie środki, aby na Ukrainie nie rozgorzała wojna.

Bracia i Siostry!

Kościoły Ukrainy są z narodem ukraińskim. Wiemy to z pewnością: Boga nie ma w sile, ale w prawdzie. A prawda jest po stronie narodu ukraińskiego i dlatego  zwyciężymy!

Niech Bóg ma Was w Swojej opiece!

Odezwę podpisali:

  • Patriarcha Filaret – Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego
  • Arcybiskup Większy  Swiatosław –  Ojciec i Głowa Ukraińskiego Kościoła Greko-katolickiego
  • Michaił Panoczko- starszy biskup Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
  • Wiaczesław Nesteruk- Zwierzchnik Ogólnoukraińskiego  Związku Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów
  • Wiktor Aleksiejenko- Przewodniczący Ukraińskiej Unii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
  • Wiaczesław Gorpinczuk-  biskup Ukraińskiego Kościoła Luterańskiego
  • Leonid Padun- starszy biskup Ukraińskiego Kościoła Ewangelicznego
  • Jakow Dow Błajch – główny rabin Kijowa i Ukrainy Związku Żydowskich  Organizacji Religijnych Ukrainy

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Kijów, Ukraina `{`tłum. M. Maikowski`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]