Odszedł pastor Igor Baron.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”`{`ZDJ.:NADZIEJA.TV`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

Z wielkim smutkiem informujemy, że po walce z chorobą nowotworową, w wieku 45 lat, odszedł pastor Igor Baron.

Dr Igor Baron był prorektorem i dyrektorem Instytutu Teologicznego Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obronił doktorat z historii starożytnej.

W listopadzie ubiegłego roku Igor Baron został powołany na pastora stażystę a od stycznia tego roku swoją służbę pełnił już w pełnym wymiarze na terenie Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Pogrążonej w smutku żonie Beacie, oraz synom: Gabrielowi i Natanowi, oraz najbliższej rodzinie, składamy głębokie wyrazy współczucia.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”ŻYCIORYS IGORA BARONA” el_width=”100″][vc_column_text]

Dr Igor Baron, profesor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, urodził się 20 czerwca 1974 roku w rodzinie adwentowej w mieście Hîncești (czyt. Hinczeszti) w Mołdawii jako najstarszy syn Konstantego i Nadieżdy Baronów. Miał dwóch młodszych braci: Gienadija i Aleksandra.

W roku 1993, w wieku 19 lat przyjął chrzest, a rok później, po ukończeniu szkoły średniej,  przyjechał do Polski, aby tu realizować swoje marzenia służby Bogu i ludziom. W tym celu rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, gdzie w 2002 roku uzyskał tytuł licencjata na kierunku Teologia adwentystyczna.

Następnie podjął studia biblistyczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i w roku 2004 otrzymał dyplom magistra teologii ewangelickiej.

W 2007 na podstawie rozprawy doktorskiej „Dzieje i kultura starożytnej Mezopotamii w świetle przekazu biblijnego” uzyskał tytuł doktora na wydziale historycznym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W tym też roku Senat WSTH nadał mu tytuł profesora Uczelni.

W lipcu 2001 roku, a więc 18 lat temu, Igor zawarł związek małżeński z Beatą Bürger, która również w tamtym czasie była studentką, a dziś jest wykładowcą naszej Szkoły. W małżeństwie tym urodziło się dwóch synów: 16-letni dzisiaj Gabriel i 13-letni Natan.

Od 2004 roku Igor Baron był zawodowo związany z Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną. Początkowo prowadził  wykłady  tylko w Instytucie Turystyki Krajów biblijnych, a od października 2007 r. przez kolejnych 11 lat był pracownikiem naukowym naszej Alma Mater  jako Dyrektor Instytutu Seminaryjno-Pastoralnego, a od 1 stycznia 2010 jako Dyrektor Instytutu Teologicznego.

W tym czasie prowadził także wykłady  w nowo powstających instytutach: Promocji Zdrowia oraz Mediów i Dziennikarstwa. Oto tylko niektóre z przedmiotów prowadzonych przez prof. Barona: Wstęp do teologii, Biblistyka i Teologia Starego Testamentu, Egzegeza Starego Testamentu, Dzieje ludów biblijnych i śródziemnomorskich, Geografia krajów śródziemnomorskich, Księga Daniela, Religioznawstwo, Etyka, Religie współczesnej Europy, Podstawy historii chrześcijaństwa.

Jednak przede wszystkim był nieocenionym znawcą języka hebrajskiego.

Prof. Igor Baron wypromował wiele prac licencjackich. Przejeżdżał tysiące kilometrów: od Lublina przez Nysę, Łódź, Piotrków Trybunalski, Tychy do Krakowa, dzieląc się prawdami Słowa Bożego podczas zajęć prowadzonych w punktach konsultacyjnych.

Dodatkowo  przez okres 1 roku pełnił funkcję kapelana w kampusie WSTH. Był przyjacielem studentów, dla nich zawsze miał czas i otwarty dom. Nigdy nie tworzył bariery wykładowca – student, służył radą i dobrym słowem.

Do roku 2013 wchodził w skład władz Szkoły, pełniąc obowiązki prorektora ds. studenckich. Przez cały czas swojej pracy był członkiem Senatu WSTH. Uczestniczył w Konferencjach Teologicznych w kraju i za granicą.

Od października 2013 został powołany na stanowisko redaktora naczelnego Uczelnianego Wydawnictwa Signa Temporis. To pod jego redakcją zostały przetłumaczone i opracowane dwa tomy Teologii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – bardzo potrzebne i cenione w kręgach teologicznych pozycje.

Oprócz pracy naukowej Igor Baron uczestniczył w życiu i działalności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Pełnił funkcje nauczyciela szkoły sobotniej i Starszego zboru. Współpracował z nadzieją tv., brał udział w nagraniach  wielu odcinków studium biblijnego.

Ostatni czas jego pracy to realizacja marzeń: 1 listopada 2018 roku został powołany do służby pastorskiej w zborze w Podkowie Leśnej i Mszczonowie, co czynił z wielkim zaangażowaniem i co dawało mu niezwykle dużo satysfakcji.

 

Igorze, dziękujemy za wkład włożony w proces kształcenia przyszłych pastorów, aktywistów zborowych, katechetów, dziękuję za Twoją zawsze lojalną postawę.

Dziękujemy, że byłeś z nami: zawsze w pośpiechu, ale zawsze na czas.

Dobry bój bojowałeś, biegu dokonałeś, wiarę zachowałeś,

a teraz oczekuje Cię wieniec sprawiedliwości.

Żegnaj, ale tylko do poranku zmartwychwstania.

 

Anna Słonecka-Polok

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nabożeństwo żałobne odbyło się 1 sierpnia o godzinie 15.00

w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=uZe8Mie-y0o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3U8ulshLg7N1m6hwQjxdi5qk7Pq5evxSkwTOherQwqpkQ97VDpREKvUvM”][/vc_column][/vc_row]