Ogólnopolskie szkolenie liderów młodzieży w Podkowie Leśnej.

3 LUTEGO 2019 (NR 679) [PATRYCJA MIKOŁAJCZYK]

W dniach 25-27 stycznia bieżącego roku, miał miejsce kolejny ogólnopolski zjazd liderów młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Ze wszystkich stron naszego kraju, przybyli przedstawiciele młodzieży z wielu zborów. Głównym organizatorem spotkania był pastor Marek Micyk, Dyrektor Sekretariatu Młodzieży przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce oraz pastorzy opiekujący się młodzieżą w poszczególnych diecezjach Kościoła: zachodniej – Tytus Gudzowski; wschodniej – Piotr Bylina oraz południowej – Dariusz Lazar.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek wieczorem. Czas rozważania Słowa Bożego i modlitwy, pozwolił wyciszyć serca uczestników i skoncentrować się na uwielbieniu Boga poprzez pieśni i osobistą modlitwę. Taka forma nabożeństw sprowokowała także dyskusje na temat różnorodności form prowadzenia takich spotkań w lokalnych zborach. Czasami niewiele potrzeba, aby odnowić relacje między ludzkie i zbliżyć się do siebie poprzez wspólne uwielbienie Pana. Wspólny śpiew prowadziła Karolina Harasim wraz z zespołem. 

Sobota rozpoczęła się od nabożeństwa w niezwykle gościnnym zborze Kościoła Adwentystów w Podkowie Leśnej. Liderzy młodzieży mieli także okazję brać czynny udział w nabożeństwie. Sobotni poranek to wyjątkowa okazja do dzielenia się swoimi doświadczeniami z Bogiem, wspólnego studiowania Pisma Świętego i kazania Słowa Bożego. W swoim rozważaniu “Zagadka rozwoju Kościoła” pastor Dariusz Lazar zwrócił uwagę na trzy historie z życia Jezusa: wypędzenie sprzedawców ze świątyni w Jerozolimie, upomnienie faryzeuszy przez Jezusa z powodu przestępowania Prawa Bożego z powodu ich własnych przepisów oraz historię uzdrowienia człowieka w Sabat. – Czy bylibyśmy w stanie przyjąć reformatora, który atakowałby nasze wewnętrzne prawa? Czy bylibyśmy gotowi na zmianę? – zapytał Lazar. -Czy nasze wymówki są wystarczające? Pan Jezus chce, abyśmy się rozwijali. – podkreślił pastor. 

Po nabożeństwie nadszedł czas na popołudniowe warsztaty, które rozpoczęły się od wykładu pastora Marka Micyka p.t. Jak dawać osobiste świadectwo? W trakcie spotkania poruszano tematy związane z wydawaniem własnego świadectwa wiary. Jak dzielić się osobistymi doświadczeniami? Jak dostrzegać Boże działanie w naszym życiu?

Kolejny warsztat był prowadzony przez pastora Darka Lazara: Czym jest nabożeństwo? Dzieląc się na grupy robocze uczestnicy warsztatu mieli okazję dyskusji na temat zalet i wad obecnej formy nabożeństwa. Pojawiło się wiele ciekawych myśli i pomysłów, które mogą spowodować większą atrakcyjność sobotnich nabożeństw.

Sobotnią część zjazdu zakończono sprawozdaniem z działań, jakie podejmowane są obecnie w Sekretariacie Młodzieży oraz wśród młodzieży w poszczególnych zborach w Polsce. Nie mogło jednak zabraknąć okazji do zadawania także trudnych pytań. Służba wśród młodych ludzi niejednokrotnie jest dużym wyzwaniem. 

Niedziela była również czasem warsztatów, które rozpoczęły się rozważaniem pastora Piotra Byliny p.t.  Jak przygotować kazanie ? W trakcie tego warsztatu grupy robocze koncentrowały się wokół przykładów kazań w Biblii. Kolejny warsztat poprowadził pastor Tytus Gudzowski. Poruszył zagadnienie podejścia do rozważania Biblii w trakcie tzw. Szkoły sobotniej. 

Po warsztatach nadszedł czas na spotkanie liderów z poszczególnych diecezji. Był to czas w którym zarówno pastorzy opiekujący się młodzieżą jak i przedstawiciele każdej z trzech diecezji, mogli porozmawiać w węższym gronie nad planami, problemami i oczekiwaniami jakie w nadchodzącym roku stoją przed młodzieżą.

Całość zjazdu zakończyła się wystąpieniem pastora Marka Micyka, który przedstawił plan wydarzeń młodzieżowych na nadchodzący rok, po którym to wystąpieniu liderzy pełni nowej energii do
działania wrócili do swoich zborów.

Patrycja Mikołajczyk

Zbór w Warszawie