Organizacja sesji Generalnej Konferencji pod znakiem zapytania

W świetle ostatnich wydarzeń związanych z COVID-19 oraz środków ostrożności podejmowanych przez organizacje na całym świecie, przywódcy światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego rozważają możliwe scenariusze związane z organizacją tegorocznej Sesji GC.

18 MARCA 2020 (NR 749) `{`NEWS ADVENTIST ORG / TŁUM.DANIEL KLUSKA`}`

W ciągu kilku tygodni organizatorzy Generalnej Konferencji, pracownicy służby zdrowia, doradcy i administratorzy, starannie i z modlitwą badali możliwe alternatywne plany tegorocznego, walnego zjazdu Kościoła w świetle pandemii COVID-19.

W ciągu ostatnich kilku dni, zarówno Komitet Kryzysowy Kościoła, jak i Komitet Administracyjny Generalnej Konferencji (ADCOM) omawiali możliwe scenariusze. Na spotkaniu w dniu 17 marca ADCOM zagłosował za przekazaniem Komitetowi Wykonawczemu Generalnej Konferencji następujących zaleceń:

Z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19) i związanych z tym przepisów bezpieczeństwa, odbywania podróży oraz uzyskiwania wiz dla międzynarodowych podmiotów i a także członków kościoła, oraz z uwagi na ograniczenia rządowe dotyczące spotkań publicznych,

ZALECA SIĘ:

  • odroczenie sesji Generalnej Konferencji w 2020 r. o maksymalnie dwa lata, w zależności od tego, kiedy zmiana harmonogramu będzie możliwa.
  • zmniejszenie liczby uczestników przełożonej Sesji; uczestnikami będą jedynie delegaci (wraz z żonami i dziećmi) oraz niezbędny personel techniczny.
  • zmniejszenie liczby dni Sesji do czterech lub sześciu.
  • nie uwzględnianie wystawców.

Należy zauważyć, że bieżąca kadencja będzie trwała przez okres odroczenia. Następna kadencja Generalnej Konferencji zakończy się w chwili, gdy zwołana zostanie kolejna sesja Generalnej Konferencji w roku 2025.

ZALECENIA DLA KOLEJNYCH SESJI GENERALNEJ KONFERENCJI

Ze względu na potrzebę zmniejszenia nakładu finansowego i logistycznego sesji Generalnej Konferencji oraz w celu zwiększenia wydajności i skuteczności w zarządzaniu funduszami kościelnymi,

ZALECA SIĘ,

aby poprosić administrację Generalnej Konferencji o sprawdzenie planów wszystkich przyszłych Sesji Generalnej Konferencji i przedstawienie rekomendacji Komitetowi Wykonawczemu Generalnej Konferencji w następujących kwestiach:

  • zmniejszenia liczby delegatów na kolejne sesje GC.
  • rezygnacja z gości specjalnych zapraszanych na sesje GC.
  • zmniejszenia liczby dni sesji do 4-6; w tym Sabat.
  • brak wystaw / stoisk na Sesjach Generalnej Konferencji.

– Ostatnią rzeczą, której chcieliśmy to odłożenie sesji GC – powiedział Ted N. C. Wilson, przewodniczący światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. – Jednak po szczegółowych konsultacjach i analizie, poważnie to rozważamy. Ważne jest, aby nasi przywódcy i członkowie kościoła pamiętali, że nie podjęto jeszcze żadnych decyzji dotyczących Sesji. Są to tylko zalecenia do omówienia przez Komitet Wykonawczy. – dodaje Wilson.

Na czwartek 19 marca zwołano specjalne spotkanie Komitetu Wykonawczego Generalnej Konferencji w celu omówienia tej kwestii. Większość członków będzie uczestniczyć w spotkaniu za pośrednictwem telekonferencji.

Geoffrey Mbwana, przewodniczący Komitetu Kryzysowego i wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji zachęca do modlitwy za wiodącą rolę Boga w tych niezwykłych wydarzeniach.

Dalsze szczegóły zostaną opublikowane po posiedzeniu Komitetu Wykonawczego we czwartek, 19 marca.

AAI