Oświadczenie Kościoła Adwentystów w związku z zamieszkami w Waszyngtonie

Wydarzenia ostatnich dni w Waszyngtonie są traumatyczne dla większości Amerykanów i szokujące dla ludzi na całym świecie. Wielu członków naszego Kościoła jest głęboko zaniepokojonych działaniami, które miały miejsce w budynku Kapitolu w dniu 6 stycznia 2021 r.

8 STYCZNIA 2021 (NR 798) {ADVENTIST.NEWS/TŁUM.DANIEL KLUSKA`}

Kierownictwo Wydziału Północnoamerykańskiego (NAD) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego rozumie i szanuje prawo ludzi do wyrażania swojego zdania za pomocą wspólnych zgromadzeń i protestów. Jednak NAD zdecydowanie potępia naganne działania uczestników zamieszek, które wykazują wyraźny brak szacunku dla bezpieczeństwa innych osób a także samej instytucji demokracji oraz dyplomatycznego i uporządkowanego procesu zmiany rządu.

Przywództwo NAD wzywa wszystkich członków Kościoła do modlitewnej refleksji nad tekstem zapisanym w Liście do Filipian 4: 7 w którym czytamy, że:

„…a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum,
będzie strzegł waszych serc i umysłów przez Chrystusa Jezusa” 

Wszyscy staramy się zrozumieć wydarzenia, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. W takich chwilach jak te musimy modlić się słowami:

„W Bogu jest moje zbawienie i moja chwała;
Skała mojej mocy i moja ucieczka jest w Bogu ”(Psalm 62: 7).

Zdajemy sobie sprawę, że członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Stanach Zjednoczonych reprezentują pełne spektrum punktów widzenia i stanowisk w wielu kwestiach. Idąc naprzód, niech miłość Boża przyciągnie nas do siebie, gdy wychodzimy do siebie nawzajem i do społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Niech Bóg da nam wszystkim pokój, siłę i mądrość, gdy służymy jako obywatele tego kraju. Jako naśladowcy Chrystusa zjednoczmy się w modlitwie za nasz kraj i naszych przywódców w przekonaniu, że Duch Boży zwycięży.

  • G. Alexander Bryant, Przewodniczący Kościoła Adwentystów
    Dnia Siódmego w Ameryce Północnej (NAD)
  • Randy Robinson, skarbnik
  • Kyoshin Ahn, sekretarz