Oświadczenie Kościoła Adwentystów z okazji 75-lecia wyzwolenia obozu w Auschwitz

Dzisiejsza 75. rocznica wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau przypomina, iż żadna ideologia zakładająca dla swej realizacji krzywdę  drugiego człowieka nigdy nie powinna być stawiana wyżej niż proste Boże przykazanie: „Nie zabijaj”.

Kiedy w dniu 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła KL Auschwitz-Birkenau uratowała od śmierci 7 tysięcy więźniów, którzy jeszcze nie zdążyli być zabici lub przeniesieni do innego obozu.

Wyzwolenie zapobiegło też ukryciu straszliwej zbrodni, do której zatarcia dążyły hitlerowskie Niemcy. W ciągu niecałych 5 lat funkcjonowania obozu zginęło w nim ponad 1,1 miliona niewinnych ofiar, głównie narodowości żydowskiej, choć będących obywatelami różnych państw europejskich. Samych polskich obywateli narodowości żydowskiej zginęło w Auschwitz-Birkenau około 300 tysięcy.

Ze względu na ogrom tej zbrodni dokonanej tylko w tym jednym obozie stał się on symbolem, a dzień jego wyzwolenia – Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

W kolejną rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu wszystkich wiernych pragnie oddać hołd pamięci wszystkich ofiar tej straszliwej zbrodni.  

Auschwitz-Birkenau to jedna z najciemniejszych kart w historii ludzkości. To miejsce, w którym – stosując biblijną symbolikę – niewinnie przelana na ziemię krew naszych braci i sióstr woła z tej ziemi do nas i do Boga. Do nas – o pamięć, a do Boga – o sprawiedliwość na Sądzie Ostatecznym. 

Dlatego chcemy o tych wydarzeniach pamiętać, ale też o tym,  że każdy człowiek, niezależnie od rasy, koloru skóry czy pochodzenia, jest godny szacunku jako dziecko Boże. Przeciwstawiajmy się więc odważnie wszelkim ideologiom głoszącym przemoc wobec innych ludzi jako niezbędną dla realizacji swoich celów. Za każdym razem, kiedy ludzkość o tym zapomina, na świecie dzieją się potworne tragedie. Bez tej pamięci historia może się kiedyś powtórzyć.

Polscy adwentyści pamiętają również, że w dniu 24 czerwca 1981 roku obóz w Auschwitz-Birkenau odwiedził ówczesny przewodniczący ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów  Dnia Siódmego pastor Neal C. Wilson. Napisał po tej wizycie, że jedyne, co mógł tam zrobić to tylko uklęknąć i pochylić głowę w milczeniu i smutku. Ale czuł wtedy również gniew, współczucie, głęboki żal, przebaczenie i nadzieję. Pytał sam siebie, kiedy jako ludzie nauczymy się wzajemnie miłować i szanować, uwolnieni od uczucia dominacji z powodu rasy, narodowości, języka, koloru skóry czy pochodzenia etnicznego. Wzywał, byśmy użyli naszego moralnego wpływu, by nie dopuścić do powtórzenia się tej tragedii.

Dlatego każdemu adwentyście dnia siódmego, ale też każdemu innemu chrześcijaninowi dzisiejsza rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau winna przypominać, że gdy nadejdą czasy, kiedy jakaś władza nakaże bliźnich krzywdzić i zabijać, to trzeba będzie – jak czytamy w Księdze  Dziejów Apostolskich – „bardziej słuchać Boga niż ludzi”. A Bóg mówi  wyraźnie: „Nie zabijaj”.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej