Oświadczenie w sprawie Bena Carsona

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wydział Północnoamerykański Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego opublikował oświadczenie w sprawie decyzji dr. Bena Carsona, emerytowanego neurochirurga i adwentysty, o ubieganiu się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich.

W czasie, gdy w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się kolejny cykl wyborczy, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zdaje sobie sprawę z zainteresowania, z jakim spotyka się kandydatura Bena Carsona na prezydenta USA. Historia dr. Carsona jest dobrze znana większości adwentystów, a on sam jest szanowanym lekarzem.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego z założenia nie uczestniczy w politycznych kampaniach wyborczych, co wiąże się z nieudzielaniem poparcia, jak również z dezaprobaty wobec jakiegokolwiek kandydata do wybranego urzędu. Stanowisko to opiera się zarówno na podstawie historycznej dotyczącej oddzielenia kościoła od państwa, jak również na amerykańskim prawie federalnym dotyczącym statusu poszczególnych kościołów.,

Podczas gdy poszczególni członkowie Kościoła mogą w sposób swobodny wyrażać swoje poparcie lub dezaprobatę wobec wybranych kandydatów, jest niezwykle ważne, aby kościół jako instytucja pozostał neutralny wobec wszystkich kandydatów ubiegających się o dany urząd. Powinniśmy troszczyć się o to, aby kazalnica, jak również mienie kościoła pozostawały przestrzenią neutralną wobec wyborów. Pracownicy kościoła powinni również zachować szczególną ostrożność, aby – pełniąc swoje obowiązki – nie wyrażać swoich osobistych opinii na temat poszczególnych kandydatów, w tym również dr. Carsona.

Chcielibyśmy również przypomnieć członkom kościoła, pastorom, jak również pracownikom administracji nasze oficjalne stanowisko w sprawie rozdziału kościoła i państwa. Kościół pracuje usilnie, aby chronić prawa religijne wszystkich ludzi wiary, bez względu na ich przynależność wyznaniową.

„Musimy pracować nad stworzeniem solidnej przestrzeni wolności religijnej dla wszystkich, a przy tym nie używać wpływów oraz przywódców politycznych do narzucania naszej wiary lub hamowania wiary innych. Adwentyści powinni traktować swoje obowiązki obywatelskie poważnie. Jeśli to tylko możliwe, powinniśmy uczestniczyć w procesie głosowania i robić to w dobrej wierze, jak również przyczyniać się do budowania naszych społeczności. Adwentyści nie powinni jednak skupiać się na polityce lub korzystać z kazalnic czy też naszych oficjalnych publikacji, aby narzucać określone poglądy polityczne.”*

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego oraz jego wyznawcy szanują dr. Carsona. Jednakże, jest niezwykle ważne, aby kościół utrzymał swoje historyczne stanowisko wobec rozdziału kościoła od państwa, nie popierając i nie wyrażając sprzeciwu wobec żadnego kandydata.


*(Oświadczenie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przyjęte przez Radę Stosunków Międzykościelnych/Międzywyznaniowych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w marcu 2002 r.)

Źródło: http://www.adventistreview.org/church-news/story2602-adventist-church-in-north-america-issues-statement-on-ben-carsons-u.s.-presidential-bid

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Wydział Północnoamerykański KADS; tłum. D Maikowski/AAI” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]