Oświadczenie w sprawie doktoratu rektora WSTH

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W związku z podejrzeniem wystąpienia nierzetelności w rozprawie doktorskiej z 1990 roku obecnego rektora Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej (WSTH), wyrażamy ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Rada Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, natychmiast po pojawieniu się zarzutów pod adresem Uczelni i jej pracowników, zaczęła z większą uwagą przyglądać się całej sytuacji. Podjęte zostały konkretne decyzje, między innymi o powołaniu komisji ds. zbadania sytuacji w WSTH, która pracuje od 3 miesięcy.

W sprawie domniemanego plagiatu rektora WSTH, Rada Kościoła na swym IX posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2010 r. podjęła uchwałę o rozstrzygnięciu sprawy doktoratu rektora WSTH po otrzymaniu ostatecznego werdyktu organów państwowych zajmujących się tą sprawą.

Dnia 28 października 2010 r. Rada Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie podjęła uchwałę w sprawie zarzutów dotyczących pracy doktorskiej obronionej w 1990 r. Na mocy tej uchwały Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji do rozpatrzenia zarzutów o popełnienie nierzetelności naukowej. Uchwała ta, wraz z raportem Komisji ChAT, będzie przedmiotem dalszych badań Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Pragniemy poinformować, że w dniu 10 listopada 2010 r., czyli w 3 dni po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału ChAT i 13-stronicowym sprawozdaniem Komisji ChAT, rektor WSTH pisemnie oddał się do dyspozycji Rady Kościoła i zapewnił, że wszystkie niezbędne decyzje będzie konsultował z Przewodniczącym i Zarządem Kościoła.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przykłada w swym nauczaniu i działaniu dużą wagę do propagowania wartości opartych na Dekalogu, w tym uczciwości i rzetelności, również naukowej. Zapewniamy, że kierownictwo Kościoła odcina się od wszelkiego rodzaju praktyk nieuczciwości naukowej i zależy nam na rozwiązaniu wszelkich przykrych spraw zaistniałych w środowisku WSTH. Pragniemy również wspierać działania przeciwstawiające się patologiom w nauce.

Jednak ostateczne decyzje będą mogły zapaść po potwierdzeniu stawianych zarzutów przez właściwe organy. Już w chwili obecnej jesteśmy świadomi faktu nie potwierdzenia się pewnych krążących w środowisku opinii, podejrzeń i plotek. Na szczególną uwagę zasługuje analiza procentowego udziału różnego rodzaju zapożyczeń, wykazanego w raporcie Komisji ChAT. Ponadto jesteśmy w posiadaniu innych pisemnych opinii. Nie czujemy się uprawnieni do wyciągania ostatecznych wniosków w tej sprawie, dopóki nie otrzymamy ostatecznych decyzji organów uprawnionych do takich działań.

Dlatego apelujemy o rozwagę, chrześcijańską wstrzemięźliwość w wydawaniu niepotwierdzonych sądów i opinii, a także o powstrzymywanie się od rozpowszechniania plotek. W niektórych przypadkach odnosimy wrażenie, że są ludzie, którym nie zależy na rzetelnym dotarciu do prawdy, ale na uprawianiu swoistej polityki. Kościół nie ma zamiaru stosować takich metod lecz pragnie dochodzić do prawdy według zasad Chrystusowych i ewangelicznych. Wszystkie toczące się sprawy polecamy Bożemu prowadzeniu i Jego mądrości.

Dyrektor Sekretariatu Informacji
Marek Rakowski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]