Oświadczenie w sprawie ustroju Kościoła

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Po nacechowanych wzajemnym poszanowaniem trzygodzinnych rozważaniach i dyskusji przywódcy światowego Kościoła adwentystycznego 16 października na dorocznej jesiennej Radzie Kościoła w Silver Spring w amerykańskim stanie Maryland uchwalili: „Oświadczenie ws. kościelnego ustroju, postępowania i rozwiązania nieporozumień dotyczących ostatnich unijnych decyzji w związku z ordynacją kobiet”. 264 delegatów opowiedziało się za przyjęciem dokumentu, przy 25 głosach przeciwnych.

Oświadczenie wydano z powodu trzech adwentystycznych unii – Unii Północnoniemieckiej (Wydział Euroafrykański), Unii Kolumbii i Unii Pacyficznej (Wydział Północnoamerykański) – które w tym roku samowolnie w drodze głosowania dały placet na ordynację pastorską „niezależnie od płci kandydata”, mimo że światowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wniosek taki już dwukrotnie odrzucił w głosowaniach na odbywających się co pięć lat sesjach Generalnej Konferencji

Tegoroczne oświadczenie Rady Kościoła wyraża dezaprobatę wobec samowolnych działań unii, apeluje do wszystkich jednostek administracyjnych Kościoła o „dokładne przemyślenie wpływu i następstw swoich decyzji” powziętych wbrew opinii globalnej wspólnoty adwentystycznej oraz uznaje ważność roli kobiet w życiu i służbie Kościoła. Dokument wskazuje też na trwające badanie teologii ordynacji, którego wyniki mają ujrzeć światło dzienne w 2014 roku, na rok przed LX Sesją Generalnej Konferencji. Na samowolne unie dokument nie nakłada ani nie sugeruje nałożenia żadnych sankcji.

„Oświadczenie dotyczy struktury Kościoła i stosowanych w nim procedur. Nie zajmuje się kwestią praktyk ordynacji duszpasterskiej jako takich – czytamy. – Tematyka obejmuje przede wszystkim ustrój Kościoła, czyli to, jak definiuje on swoją organizację, administrację i funkcjonowanie”.

„Decyzje – mówi dokument – o realizacji kierunku działania niezgodnego z postanowieniami podjętymi na sesjach Generalnej Konferencji w latach 1990 i 1995 (dotyczącymi ordynacji pastorskiej) nie tylko wyrażają różnicę poglądów, ale też manifestują samowolę w kwestii, o której wcześniej zadecydowała już całość Kościoła. Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji uważa te działania za poważne błędy”.

„Światowy Kościół – czytamy dalej – nie może sankcjonować praktyk wyraźnie kolidujących z decyzjami podjętymi na sesjach Generalnej Konferencji (…). W związku z tym światowy Kościół nie aprobuje działań unii ani diecezji, które przyjęły lub wdrożyły ordynację duszpasterską niezależnie od płci kandydata”.

W oświadczeniu znajdujemy też następujące wyraźne stwierdzenie, które wyraża stanowisko Kościoła adwentystycznego w sprawie roli kobiet: „Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji wyraźnie uznaje ważną rolę, którą kobiety pełnią w życiu Kościoła. Ich Talenty i oddanie ubłogosławiają cały Kościół, stanowiąc nieodzowny element jego dzieła misyjnego”.

Wniosek uchwalono w tajnym głosowaniu po całodniowej dyskusji, którą rozpoczął przewodniczący światowego Kościoła adwentystycznego pastor Ted Wilson, wyrażając nadzieję, ze jednostki administracyjne Kościoła nadal będą „skupiać się na misji Kościoła jednocząc się w Chrystusie, choć będą się też pojawiać pewne różnice i nieporozumienia”.

Po Wilsonie głos zabrał pastor Mark Finley, słynny ewangelista i były wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji. Finley mówił o podejmowaniu decyzji i działaniu w jedności Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Jako wzór podał trzy wydarzenia z Dziejów Apostolskich.

– Sedno jedności nie polega na jednolitości, lecz na wzajemnym poszanowaniu, abyśmy uważnie się słuchali, reagowali z rozmysłem i wspólnie podejmowali decyzje – oznajmił Finley. – Gdy przywódcy Kościoła razem się spotykali i modlili i osobiste opinie podporządkowali decyzji większego organu, niepokonane trudności rozwiązywano.

Podczas długiego czasu przeznaczonego na uwagi pastor Daniel Jackson, przewodniczący Wydziału Północnoamerykańskiego starał się zapewnić światowych przywódców, że jego wydział wspiera misję Kościoła pomimo zawartej w oświadczeniu kwestii ustroju.

– Chcemy jasno powiedzieć, że jako Wydział Północnoamerykański bez wahania deklarujemy jedność ze światowym Kościołem – rzekł Jackson. – Nie jesteśmy doczepką do światowego Kościoła, lecz czujemy się braćmi i siostrami wszystkich na tej sali.

Dedrick Blue, pastor Unii Atlantyckiej z terenu Wydziału Północnoamerykańskiego, oświadczył delegatom, że „zajmujemy się kwestiami formalnymi, ale nie mniej ważny jest ostateczny rezultat. To, co tu robimy, to spijanie skutków decyzji naszego organu światowego”. Następnie dodał: „Nie dajcie się zdominować kwestiom formalnym do tego stopnia, że zapomnicie o sprawiedliwości i miłosierdziu”.

Choć pastor Max Torkelson II, przewodniczący Unii Pacyficznej Północno-Zachodniej, głosował za przyjęciem oświadczenia, to jednak w wywiadzie po posiedzeniu wyraził nadzieję, że młodsi adwentyści nie odbiorą tego posunięcia opacznie.

„Obawiam się – rzekł – że zwłaszcza nasi młodsi wyznawcy mają mniej cierpliwości, aby czekać aż światowy Kościół zacznie działać. Od lat prosimy ich o cierpliwość i teraz znów wysyłamy im ten sam komunikat. Podziwiam ich, że jeszcze nie stracili cierpliwości, ale ciekawe, ile jeszcze wytrzymają. Boję się, czy ich nie zawiedziemy”.

Po głosowaniu, przed modlitwami adwentystycznych przywódców akademickich z trzech kontynentów, Wilson oświadczył, że bardzo sobie ceni ostrożne podejście delegatów do sprawy.

– Dziękuję wam za zaufanie, że moc Ducha Świętego przyniesie Bożemu Kościołowi jedność – rzekł. – To jeszcze nie koniec wędrówki, przed nami dalsza droga, ale z Bożą łaską pokonamy ją razem.


Mark A. Kellner (Adventist Review) & Edwin Manuel Garcia (ANN).

Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Silver Springs, Maryland, USA … `{`Mark A. Kellner/Adventist Review, Edwin Manuel Garcia/ANN, tłum. P.J. Kamiński/www.adwentysci.waw.pl`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]