Oświadczenie Wydziału Północnoamerykańskiego w związku z napięciami na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych

Napięcia społeczne w Stanach Zjednoczonych wzrosły jeszcze bardziej po niedawnym zastrzeleniu 29-letniego Jacoba Blake’a przez funkcjonariuszy policji w Wisconsin.

26 SIERPNIA 2020 (NR 775) `{`NADADVENTIST.ORG/TŁUM.:DANIEL KLUSKA`}

To wydarzenie, podobnie jak podobne zdarzenia w przeszłości, wzmocniło głosy czarnych amerykanów, którzy wołają o sprawiedliwość za akty przemocy popełnione przeciwko ich społeczności.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Ameryce Północnej słyszy te głosy i wzywa adwentystyczne zbory oraz członków Kościoła, aby były kanałem pokoju i nadziei dla naszych czarnych braci i sióstr. Rozpoznajemy ich ból i niesprawiedliwość z jaką się stykają. Dlatego staramy się być ich głosem wtedy, kiedy są uciszani przez innych. Wzywajmy do zmian w sposobie traktowania czarnej społeczności przez osoby obdarzone społecznym zaufaniem.

Kiedy akty rasizmu i przemocy ranią społeczność czarnych amerykanów, ma to wpływ na nas wszystkich. Jako dzieci Boże, możemy i musimy postępować lepiej. Powinniśmy dążyć do równego traktowania siebie nawzajem. Jezus Chrystus głosił:

(25) Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się

Ewangelia Mateusza 12, 25

Oryginalna treść oświadczenia znajduje się na stronie Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.