Oświadczenie Wydziału Transeuropejskiego w sprawie strzelanin w Belgradzie

5 MAJA 2023 (NR 895) [WWW.TED.ADVENTIST.ORG | TŁUM. DANIEL KLUSKA]

W imieniu Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pragnę złożyć najgłębsze kondolencje rodzinom, których dzieci zginęły w wyniku strzelaniny w Belgradzie w Serbii we środę 3 maja i we czwartek 4 maja w rejonie Smederevo (60 km na południe od Belgradu).

Wyrażamy również troskę i zaniepokojenie o rannych z nadzieją ich szybkiego powrotu do zdrowia.

Wraz ze wszystkimi obywatelami Serbii my również jesteśmy wstrząśnięci i zasmuceni wydarzeniami tego tygodnia.

Modlimy się, aby Bóg pocieszenia zbliżył się do wszystkich w czasie tak głębokiego smutku.

W modlitwach prosimy również za wszystkich tych, którzy służą osobom dotkniętym tą tragedią.

Daniel Duda

Przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego