|

Oświadczenie Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w związku ze śmiercią prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Warszawa, 15.01.2019 r.
 
Zbrodnia popełniona 13 stycznia 2019 roku w Gdańsku na Prezydencie tego miasta Pawle Adamowiczu wstrząsnęła nie tylko gdańską, ale całą społecznością Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
W jej imieniu Zarząd Kościoła pragnie wyrazić solidarność w bólu i smutku ze wszystkimi gdańszczanami, współpracownikami Prezydenta, a przede wszystkim z przyjaciółmi i rodziną tragicznie zmarłego Prezydenta.
W związku z trwającym właśnie w Kościele adwentystów dorocznym okresem 10 dni modlitw, Zarząd Kościoła wzywa wszystkich współwyznawców uczestniczących w tym programie, by pamiętali o modlitwach w intencji rodziny Prezydenta Adamowicza. Prośmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby w tych trudnych chwilach dopomógł jej znieść ten wielki ból, którego doświadcza. Módlmy się także o przywrócenie równowagi w dialogu społecznym i politycznym w naszej Ojczyźnie oraz o wzajemny szacunek wszystkich uczestników tego dialogu, bez względu na występujące między nimi różnice zdań.
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, oddał swoje życie, abyśmy dzisiaj żyli nadzieją Jego powtórnego przyjścia i przywrócenia prawdziwej sprawiedliwości. Do tego czasu wzywamy całe społeczeństwo naszej Ojczyzny do wyrzeczenia się wszelkiej przemocy, od przemocy słownej poczynając, zachowania spokoju i poświęcenia najbliższych dni na głęboką refleksję. Sami również pragniemy być tego przykładem.
 
W imieniu Zarządu Kościoła
Pastor Marek Rakowski

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]