Ożywieni jego słowem – konferencja misyjna w Newbold College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Czterdziestu trzech delegatów reprezentujących krajowe kościoły z Wydziału Trans-Europejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, spotkało się w dniach 10 – 12 maja 2012 roku w Newbold College (Wielka Brytania). Celem spotkania było zachęcenie liderów kościoła oraz pionierów misji do prowadzenia twórczego dialogu oraz osiągnięcia wspólnych celów w pracy na rzecz niesienia ewangelii. Mottem spotkania było hasło: „Ożywieni Jego Słowem: myśl inaczej … myśl możliwościami”. Polską Unię reprezentowali: przewodniczący Kościoła pastor Paweł Lazar oraz Dyrektor Sekretariatu Ewangelizacji pastor Krzysztof Roszkowski.

– Jednym z głównych celów naszego spotkania jest próba stworzenia czegoś w rodzaju ‘inkubatora’ umożliwiającego nowe podejście do misji, a w szczególności tworzenie nowych kościołów w ramach wydziałów – powiedział pastor Janos Kovacs-Biro, Dyrektor Sekretariatu Ewangelizacji w TED, a także główny organizator spotkania. Dodał on również, że wspólnymi siłami można stworzyć platformę, która umożliwi wymianę idei, podejść, metod i modeli, które będą stanowiły odpowiedź na społeczno-kulturalne zmiany zachodzące w Europie.

Dr Bertil Wiklander, Przewodniczący Wydziału Trans-Europejskiego, w swoim inaugurującym przemówieniu powiedział, że „bycie adwentystą dnia siódmego oznacza trwanie w Bogu, a owo trwanie znalazło swoje wypełnienie w wizji z 21 rozdziału Księgi Objawienia. Niewielka kościelna rodzina utworzona w maju 1863 roku wzrastała i rozszerzała swoją działalność na cały świat, dzięki temu, że jej członkowie potrafili myśleć inaczej i odkrywać nowe możliwości”.

Dr Wiklander wskazał również na wyzwania, które stoją przed dzisiejszym kościołem w Europie i wymienił 16 największych problemów z którymi społeczność wierzących musi się zmierzyć. Warto wymienić kilka z nich:

1) Kościół nie rozumie innych kultur – osoby, które nie mówią tak jak my, nie wyglądają tak jak my i ‘nie pachną’ tak jak my – są traktowane jako wrogowie kościoła.

2) Kościół jest apatyczny – sceptycyzm wynikający z braku sukcesów w przeszłości

3) Kościół jest zagubiony – dlaczego wciąż się ścieramy? Czy nie jesteśmy już zainteresowani Bogiem?

4) Kościół jest sfrustrowany – dlaczego członkowie wciąż odchodzą?

5) Kościół jest nudnym miejscem

6) Pozakościelna duchowość – „Nie musimy przychodzić do kościoła. Możemy wielbić Boga w domu lub na łonie natury”.

8) Kościół chce utrzymać jedyną słuszną formę funkcjonowania – ludzie są bardziej otwarci i chcą iść tam, gdzie prowadzi ich Duch Święty.

Pastor Wiklander wskazał także na niepodważalne prawdy zapisane w Słowie Bożym, które mogą wzmocnić kościół w prowadzeniu misji. W swoim apelu powiedział: „Bądźmy odnowieni Jego Słowem! Myślmy inaczej! Myślmy możliwościami! Jeśli wierzymy, że dla Boga wszystko jest możliwe, to możemy być optymistami, bo On jest po naszej stronie! Tylko wtedy nasze oczy otworzą się i ujrzymy wszystkie szanse i możliwości dla naszej misji w Europie! To zadanie, które otrzymaliśmy od samego Boga!”.

Dr Daniel Duda, Dyrektor ds. Edukacji TED, poprowadził studium na temat duchowej roli kościoła. Zwrócił również uwagę na ‘kulturową wrażliwość’ Chrystusa, która to prowadziła wielu ludzi do Królestwa Bożego.

Dr Miroslaw Pujic, przygotował prezentację na temat społeczno-kulturalnych zmian, które zaszły w Europie w przeciągu ostatnich 30 lat i wyznaczyły standard życia współczesnych Europejczyków. – Kościół Adwentystów nie potrafił zrozumieć, że funkcjonowanie w nowej kulturze oznacza zmianę w sposobie myślenia i podejścia do życia. Kościół traci członków i uczestników nabożeństw, a nowych członków jest coraz mniej. Musimy coś zrobić. Standardowe podejście do tematu w żadnym wypadku nam nie pomoże – powiedział Pujic.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi opiniami i uwagami podczas dyskusji w małych grupach prowadzonej przez pastora Raafata Kamala, Dyrektora ds. Misji TED. Kilku misjonarzy podzieliło się stosowanymi przez siebie modelami ewangelizacji, które dobrze funkcjonują w postmodernistycznym środowisku.

Warto podkreślić fakt, że podczas spotkania naprzeciw siebie usiedli zarówno liderzy kościoła, jak i praktycy misji. Mieli oni możliwość przedstawienia swoich poglądów i pomysłów na prowadzenie ewangelizacji w sposób efektywny i dostosowany do sytuacji w jakiej znajduje się współczesna Europa. Liderzy mieli możliwość wyjścia naprzeciw potrzebom adwentystycznych misjonarzy, a oni sami mogli włączyć się w tworzenie strategii rozwoju kościoła w najbliższych latach. Całe spotkanie odbywało się w atmosferze gorących modlitw i uwielbiania Jezusa Chrystusa.

– Bóg ma swoją misję i wzywa swoich ludzi, aby byli Jego reprezentantami w Europie, która również jest Bożym Terenem Misyjnym – powiedział Kovacs-Biro i kontynuował – Musimy zmienić „rozmawiający kościół” w „kościół reprezentujący Boga”. Odpowiadanie na ludzkie potrzeby i głoszenie ewangelii – to nasze najważniejsze zadanie.

– Jako osoba pracująca w terenie jestem podekscytowany tym, w jak poważny sposób kierownictwo kościoła podchodzi do misyjnych wyzwań przed którymi stoimy. Z pewnością nie osiągniemy sukcesu w jeden dzień. Dlatego też potrzebujemy więcej modlitw, cierpliwości i wsparcia od naszych liderów – powiedział Rosemary Lethbrige, pionier misji globalnej z Wielkiej Brytanii.

Pastor Zmago Godina, Przewodniczący Kościoła Adwentystów w Słowenii był bardzo wdzięczny za zorganizowanie spotkanie. – Było ono dla mnie niezwykle pouczającym doświadczeniem, ponieważ zmusiło mnie do „myślenia poza schematami” w kwestii prowadzenia misji. Było to również bardzo głębokie duchowe doświadczenie, które odnowiło mnie w służbie dla Boga.

– W jaki sposób powinniśmy zareagować na wyzwania sekularyzacji i postmodernizmu? Jak powinniśmy odpowiedzieć na wielką przepaść pomiędzy Bożymi ideałami a rzeczywistością naszych czasów? – zapytał pastor Arne-Kristian Andersen z Norwegii i kontynuował – niektórym może wydawać się, że naszą odpowiedzią powinno być odizolowanie się od świata, aby zachować naszą ‘świętość’. Uważam jednak, że te okoliczności wymagają od nas powrotu do źródła: kochającego, wypełnionego Duchem kościoła, który odpowiada na potrzeby społeczności i wzywa ludzi do podążania za Chrystusem. To czas, aby pójść za naszym Nauczycielem i rozpocząć wielką przygodę.

W swoim podsumowaniu, pastor Wiklander powiedział: „Jesteśmy kościołem nastawionym na zmiany. Jeśli wszystko miałoby pozostać takie samo, to nie byłoby potrzeby dla misji! Naszą misją jest ‘zmiana’, dlatego jako kościół musimy zmienić wszystko to, co musi zostać zmienione w nas samych. Dlaczego potrzebujemy zmiany? Musimy się zmienić, aby pomnażać ludzi, którzy wierzą.

– Jako wielka organizacja, kościół czasami musi podzielić pracę na kilka różnych sektorów, ale jeśli te sektory nie współdziałają ze sobą, to mamy poważny problem. Dlatego też kościelni liderzy muszą współdziałać z ewangelistami i pionierami misji globalnej. Musimy się nawzajem rozumieć. Musimy lepiej rozumieć otaczających nas ludzi. Zmiana ta wpłynie na sposób w jaki głosimy innym ludziom, że życie w Chrystusie to najlepsza decyzja, ale i na sposób w jaki wielbimy Boga i wzrastamy w gorącej chrześcijańskiej społeczności – powiedział dr Wiklander.

Na koniec, uczestnicy spotkania zaakceptowali wspólną deklarację.

ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązujemy się do oparcia się na Piśmie Świętym i modlitwy, aby Europa poznała, poczuła i usłyszała Boga pośród innych głosów zagłuszających ewangelię.

2. Zobowiązujemy się do prowadzenia autentycznego chrześcijańskiego życia, odkrywania oraz używania naszych darów duchowych, aby głosić ewangelię pośród naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów i społeczeństwa.

3. Zobowiązujemy się do zmiany naszego podejścia do społeczności kościoła, aby oprzeć ją przede wszystkim na relacjach poprzez świadome uczestnictwo we wszystkich wymiarach jej funkcjonowania.

4. Zobowiązujemy się do inspirowania liderów, pastorów i wierzących, aby służyli oni rzeczywistym potrzebom całego społeczeństwa, a nie tylko lokalnych kościołów

5. Zobowiązujemy się do stworzenia alternatywnych miejsc uwielbienia, gdzie każdy jest w pełni szanowany i otoczony miłością i przyjaźnią.

6. Zobowiązujemy się do budowania zintegrowanych społeczności skupionych wokół pojednania, uzdrawiania i osiągania pełni życia w Chrystusie.

7. Zobowiązujemy się do nauczania i propagowania nowych sposobów przekazywania biblijnego poselstwa, takich jak: scenki, sztuka, muzyka, świadectwa wiary oraz innych oraz inne środki, które przestawiają ewangelię w prosty i zrozumiały dla każdego sposób.

8. Zobowiązujemy się zachęcać nasze dzieci i młodzieży do naśladowania Chrystusa, aby mogły one głosić ewangelię swojemu pokoleniu.

9. Zobowiązujemy się angażować we wszystkie sfery życia publicznego (władza publiczna, biznes, środowiska akademickie), które kształtują społeczne wartości i mają silny wpływ na debatę publiczną, aby stwarzać warunki dla dalszego rozwoju Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jak również całej chrześcijańskiej społeczności.

10. Zobowiązujemy się do angażowania i wspierania adwentystycznych grup imigrantów w głoszeniu ewangelii swoim grupom etnicznym.

11. Zobowiązujemy się do zdefiniowania i stworzenia pozytywnego obrazu tego, co tak naprawdę oznacza bycie zaangażowaną społecznością wierzących z silną adwentystyczną tożsamością.

12. Zobowiązujemy się do opracowania biblijnego modelu uczniostwa, który pomógłby wierzącym w ich osobistej wędrówce z Chrystusem.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”3214,3215,3216,3217″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”St. Albans, Wielka Brytania … `{`Miroslav Pujic/tedNEWS, Daniel Maikowski/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]