Ożywieni przez Jego słowo

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Drodzy Bracia i Siostry!
Droga Rodzino Adwentowa!

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego
dobrego dzieła przygotowany. 2 Tym. 3,16-17

Drodzy Bracia i Siostry, Współtowarzysze wędrówki do Niebiańskiej Ojczyzny, czy nadal jesteśmy ludźmi Biblii? Czy Słowo Boże wzmacnia nasze duchowe życie każdego dnia? Czy tęsknimy za chwilami, gdy możemy przebywać ze Słowem Bożym, czyli z samym Bogiem? Czy pomaga nam ono wykrywać błędy i kieruje nas ku sprawiedliwości? Czy każdy z nas jest w Bogu doskonały, a równocześnie kształtowany na obraz i podobieństwo Boże, dzięki Jego Słowu, mocy Ducha Świętego i miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy  dzięki Słowu Bożemu jesteśmy przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła? Czy każdy wyznawca wykorzystuje dary Ducha Świętego do budowania Bożego Kościoła?

W ramach ogólnoświatowego programu „Ożywieni przez Jego Słowo” zachęcam wszystkich wyznawców do przyłączenia się do codziennego czytania Słowa Bożego. To studium poprowadzi nas od pierwszego rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej aż do ostatniego rozdziału księgi Objawienia. Rozpoczynając czytanie Słowa Bożego 17 kwietnia 2012 roku i czytając jeden rozdział dziennie, zakończymy studium całej Biblii w lipcu 2015 roku, podczas sesji Generalnej Konferencji. Wierzę, że czytanie Słowa Bożego z modlitwą zmotywuje nas do wierniejszego chodzenia z Bogiem i do bardziej zaangażowanej służby dla ludzi, wśród których żyjemy.

Ellen G. White napisała: Nic tak nie wzmacnia intelektu jak studium Pisma Świętego. Żadna inna księga nie może tak uwznioślić myśli i dodać mocy naszym władzom umysłowym, jak potężne i uszlachetniające prawdy Biblii. Gdyby Słowo Boże było studiowane tak, jak powinno, człowiek posiadałby szerokie horyzonty myślowe, szlachetny charakter i stałość celu, o które trudno w dzisiejszych czasach (Ellen G. White, Pokój, za którym tęsknisz, wyd. XIX, s. 88).

Więcej informacji na ten temat znajdziemy w dwumiesięczniku Głos Adwentu, w którym zamieszczono informacje dotyczące tego ogólnoświatowego programu.

Życząc wielu łask i błogosławieństw Bożych pozostaje
Wasz brat w Chrystusie
Paweł Lazar

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]