Pastor Burnett Robinson – Oświadczenia Kościoła Adwentystów w Stanach Zjednoczonych

W związku z wystąpieniem pastora Burnetta Robinsona w dniu 13 listopada br. i niewłaściwymi wypowiedziami które padły, zbór pastora „Grand Concourse” w Bronksie jak i Wydział Północnoamerykański wydali oświadczenia.
Ich treści publikujemy poniżej.


WSPÓLNE OŚWIADCZENIE DIECEZJI NOWEGO JORKU
KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO
ORAZ
WYDZIAŁU PÓŁNOCNO AMERYKAŃSKIEGO
KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

22 listopada 2021 roku

Oświadczenie Nowojorskiej Diecezji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego:

Nowojorska Diecezja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przeprasza za ostatnie komentarze pastora Burnetta Robinsona dotyczące gwałtu i przemocy seksualnej wobec kobiet. Jego uwagi wyrządziły wielką krzywdę i ponownie otworzyły rany odniesione przez tak wielu. Modlimy się o ich uzdrowienie. Adwentyści wierzą w godność wszystkich ludzi i nikt nie powinien być obiektem przemocy z jakiegokolwiek powodu.

Pastor Robinson głęboko żałuje wypowiedzianych słów i jest świadomy, że spowodowały one wielki ból za co przeprasza. Administracja Diecezji Nowy Jork spotkała się z nim i umieściła go na urlopie administracyjnym ze skutkiem natychmiastowym. Pozostaniemy dalej zaangażowani w działania na rzecz zadośćuczynienia, starając się iść za przykładem Chrystusa.

Oświadczenie Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego:

Z całego serca potępiamy wszelkie formy zachowania lub retoryki, które dopuszczają jakąkolwiek przemoc wobec kobiet. Nie w to wierzy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Popieramy oświadczenie wydane przez Diecezję Nowego Jorku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i modlimy się za tych, którzy zostali zranieni w wyniku niepotrzebnych i szkodliwych komentarzy jakie zostały wygłoszone.

Źródło:


OŚWIADCZENIE ZBORU „GRAND CONCOURSE”
BRONX, NOWY YORK

24 listopada 2021 roku

Informujemy, że pastor Burnett Robinson zrezygnował ze stanowiska starszego pastora w zborze „Grand Concourse” Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz nie będzie już pracownikiem Diecezji Nowego Jorku ze skutkiem natychmiastowym.

Diecezja przyznaje, że wiele osób zostało głęboko skrzywdzonych przez sformułowania wyrażone przez Robinsona. Jego poglądy są błędne i nieakceptowane przez nasz Kościół. Gwałt i napaść na tle seksualnym na kobietach są przestępstwami i zawsze powinny być tak traktowane. Będziemy nadal edukować i doradzać wszystkim pastorom, studentom seminarium i personelowi, aby w pełni zrozumieli, że ten rodzaj retoryki jest jednoznacznie niedopuszczalny.

Będziemy nadal modlić się i starać się być jeszcze bardziej skutecznymi orędownikami w imieniu ofiar takich przestępstw i tych, którzy dalej stykają się z przemocą i nadużyciami. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego potępia każdy rodzaj zachowania, które dopuszcza lub zachęca do wszelkiego rodzaju przemocy wobec kobiet.

Przepraszamy i prosimy o przebaczenie.

Źródło: