Pastor Jan Paulsen odznaczony przez króla Norwegii

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Gdy drugiego czerwca Knut Vollebaek zawieszał na szyi pastora Jana Paulsena granatową jedwabną wstęgę z krzyżem Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi, spojrzenia wszystkich uczestników uroczystości zwrócone były się na byłego światowego zwierzchnika Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

– Tak wielkie wyróżnienie oszołomiło mnie – wyznał pastor Paulsen po gali.

Było to niepowtarzalne wydarzenie dla wszystkich uczestników ceremonii, która odbyła się w adwentystycznej uczelni Tyrifjord vidergående skole w Norwegii. Królewski Norweski Order Zasługi należy do najzaszczytniejszych wyróżnień nadawanych cywilom przez monarchę.

Dla Paulsena była to tym większa przyjemność, że odznaczenie wręczał mu ambasador Vollebaek, którego zna od 2001 roku, kiedy ten został norweskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. (Vollebaek sprawował tę funkcję do roku 2007).

Ambasador, pełniący urząd Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wyraził wdzięczność za przywilej wręczenia orderu. Gdy Paulsena wybierano na przewodniczącego światowego Kościoła adwentystycznego, Vollebaek piastował godność norweskiego ministra spraw zagranicznych.

– Rozpierała mnie duma, że wybrano na to stanowisko Norwega – rzekł Vollebaek.

Do nominacji Paulsena przyczynił się wielebny Ole Christian Kvarme, biskup Kościoła luterańskiego w Oslo. Hierarcha poznał Paulsena podczas rozmów między Światową Federacją Luterańską a Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w latach 1994–1998. Podczas czterech spotkań dyskutowano wówczas trzy tematy: usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, Pismo Święte i autorytet w Kościele oraz eschatologię. Artykuły z konferencji ogłoszono drukiem w roku 2000 w postaci książki pt. „Lutherans and Adventists in Conversation” (Luteranie i adwentyści rozmawiają).

– Dialog zbliżył nas i umożliwił nawiązanie przyjacielskich kontaktów – oświadczył Kvarme podczas ceremonii.

Biskup określił Paulsena mianem dzielnego międzynarodowego przywódcy oraz katalizatora rozwoju placówek oświatowych w Afryce Zachodniej. Dzięki doktorowi Paulsenowi adwentystyczny Babcock University w Nigerii zyskał renomę nie tylko na terenie kraju, ale i w całym regionie. Biskup wspomniał ponadto o powołaniu z inicjatywy Paulsena adwentystycznego Międzynarodowego Ośrodka do Walki z AIDS z siedzibą w RPA, a także o pomocy, dzięki Paulsenowi, chorym na AIDS przez współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia w realizacji oenzetowskich Milenijnych Celów Rozwoju.

– Jako przywódca – oznajmił biskup – był pan oddanym adwentystą i chrześcijaninem ewangelicznym, a także wybitnym obywatelem Norwegii i świata.

Paulsenowi trudno było znaleźć słowa, które by oddały jego wzruszenie. Powiedział zebranym, że krótkie uzasadnienie podane przez dwór królewski jako powód przyznania mu tytułu Komandora Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi – „za służbę dla dobra ludzkości” – bardzo wiele dla niego znaczy.

– Liczy się to, cośmy uczynili dla naszych bliźnich – oświadczył pastor Paulsen, po czym sparafrazował słowa Jezusa z 25 rozdziału Ewangelii św. Mateusza: – Byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Borykałem się z AIDS, a stroniliście ode Mnie. – Paulsen wypowiedział następnie zdanie, które można by nazwać filozofią jego życia w pigułce: – Służenie naszemu Panu nie polega na tym, co mówimy, lecz na tym, jak traktujemy innych ludzi.

Pastor Mark Finley, były wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji reprezentujący na uroczystości światowy Kościół adwentystyczny, odczytał list od Teda Wilsona, obecnego przewodniczącego denominacji, w którym wyrażono podziękowania dla pastora Paulsena za znakomite spisanie się w roli przywódcy. „Poświęcenie Brata – mówił list – zainspirowało i wciąż inspiruje Kościół do tego, by w działaniach misyjnych ukazywać miłujący charakter Chrystusa wszystkim ludziom”.

Ustanowiony w 1985 roku przez króla Olafa V Order Zasługi przyznawany jest obywatelom cudzoziemskim i Norwegom zamieszkałym poza granicami państwa za wyjątkowe zasługi położone dla Norwegii i ludzkości. Norweska konstytucja z 1814 roku skasowała wszystkie dziedziczne tytuły, ale dała królowi prawo „nadawać ordery, komu zechce, w nagrodę za szczególne zasługi”. Żadne królewskie odznaczenie nie zwalnia laureata ze spełniania zwykłych obowiązków obywatela Norwegii.

Paulsen, który funkcję światowego zwierzchnika Kościoła adwentystycznego sprawował w latach 1999–2010, ma stopień doktora teologii, uzyskany na niemieckim Uniwersytecie w Tybindze. Służbę kaznodziejską rozpoczął w 1953 roku w Norwegii, następnie przez szereg lat pracował jako wykładowca w Ghanie oraz wykładowca i rektor college’u w Nigerii. W latach 1976–1980 piastował urząd rektora Newbold College w Anglii, gdzie mieści się główny wydział teologiczny Kościoła na terenie adwentystycznego Wydziału Transeuropejskiego. Przez dwanaście lat pełnił funkcję przewodniczącego tegoż wydziału, którego siedziba znajduje się w St. Albans w Anglii.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego liczy 17 mln wyznawców w skali świata i 4700 na terenie Norwegii. Jan Paulsen mieszka w Waszyngtonie z żoną Kari z domu Trykkerud. Mają troje dorosłych dzieci.

© Tor Tjeransen/ tedNEWS

Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Londyn, Wielka Brytania … `{`Tor Tjeransen / tedNEWS, tłum. Jarosław Kamiński / www.adwentysci.waw.pl`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]