Pastor Marek Jankowski przewodniczącym Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów.

23 MAJA 2019 (NR 701) `{`ZENON SKORUPSKI`}`

Od rana 23 maja, 104 uprawnionych do głosowania delegatów zborów na Zjazd Diecezji Południowej, spotkało się na obradach w budynku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle. Po kazaniu inaugurującym zachęcającym do budowania więzi, wygłoszonym przez przewodniczącego kościoła – pastora Ryszarda Jankowskiego, swoje życzenia dla delegatów przekazał gość – Przewodniczący Rady Miasta w Wiśle, życząc owocnych obrad i dziękując za wkład Kościoła Adwentystów w rozwój jego lokalnej ojczyzny.

Komitet Organizacyjny składający się z pierwszych przedstawicieli wszystkich zborów, po zakończeniu swoich obrad, zaproponował zjazdowi członków Komitetu Nominacyjnego, co delegaci zaakceptowali przez głosowanie. 

Często nadarzają się okazje wspólnej modlitwy, zarówno na początku zjazdu, jak i przed podejmowaniem ważnych decyzji.

Zjazd wysłuchał sprawozdania Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Diecezji za lata 2015-2018. Skarbnik Kościoła w imieniu Audytorów Generalnej Konferencji przedstawił ich opinię o sprawozdaniach finansowych. Nie było jednak czasu na dyskusję nad ich treścią, ponieważ Komitet Nominacyjny zakończył obrady i przedstawił delegatom kandydata na Przewodniczącego Diecezji Południowej – pastora Marka Jankowskiego, który jest obecnie kaznodzieją okręgowym na Pomorzu w Diecezji Zachodniej.  W swojej służbie jako kolporter,  potem ewangelista, a ostatnio jako kaznodzieja, wykazał się wieloma szczególnymi darami, które owocowały zwiększeniem zaangażowania w działania misyjne  podległych mu zborów.

Delegaci z zainteresowaniem wysłuchali uzasadnienia wyboru tej kandydatury i po wysłuchaniu wszystkich za i przeciw zaakceptowali i po ją w głosowaniu.

Wkrótce Komitet Nominacyjny wróci do obrad, aby zaproponować zjazdowi kandydatów na kolejne urzędy w diecezji i członków Rady.

Źródło: www.maranatha.pl