Pastor Marek Rakowski przewodniczącym Diecezji Wschodniej

Delegaci XXVIII Zjazdu Diecezji Wschodniej powierzyli urząd Przewodniczącego Diecezji Wschodniej pastorowi Markowi Rakowskiemu.

1 CZERWCA 2023 (NR 905) [Daniel Kluska AAI]

Marek Rakowski urodził się 25 lipca 1962 roku w Krakowie. Był wychowywany w duchu katolickim i patriotycznym. Jego dziadek był w okresie II Rzeczypospolitej oficerem Wojska Polskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej walczył w Armii Krajowej. Zginął w Powstaniu Warszawskim.

Posiadanie takich korzeni wpłynęło na młode lata Marka Rakowskiego, który interesował się polityką i angażował się w działalność młodzieżowych organizacji opozycyjnych wobec systemu panującego w PRL. Po przeżyciu licznych zawodów i rozczarowań, zaczął studiować Pismo Święte i poszukiwać prawdziwego Bożego Kościoła. Po wielu doświadczeniach trafił do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przyjmując Chrzest Święty w 1984 roku. W tym samym roku podjął decyzję o wstąpieniu do ówczesnego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów D.S. w Podkowie Leśnej.

Po dwóch latach nauki został przyjęty do służby w Diecezji Południowej (1986). Pierwszym terenem jego pracy był Olkusz – miejscowość, gdzie nie było adwentystów. Opiekował się również zborami w Ligocie i Balinie. W 1989 roku powierzono mu pracę misyjną i duszpasterską w Krakowie. W 1992 roku był współzałożycielem nowego zboru w Krakowie-Nowej Hucie. W 1993 roku przyjął godność kaznodziei ordynowanego. W latach 1994-1997 był duchownym okręgowym w okręgu małopolskim.

XXXIX Zjazd Diecezji Południowej powierzył mu funkcję sekretarza diecezji oraz sekretarza ds. młodzieży. Wybierany był na ten urząd czterokrotnie. Od 2003 roku powierzono mu dodatkowo prowadzenie oddziału rodziny. W 2007 roku otrzymał certyfikat dyplomowanego konsultanta ds. rodziny na podstawie przebytych szkoleń organizowanych przez Wydział Transeuropejski Generalnej Konferencji. Wraz z małżonką Aliną, z domu Włodarczyk, poślubioną w 1987 roku, specjalizują się w poradnictwie małżeńskim organizując i prowadząc między innymi seminaria na temat budowania więzi małżeńskich.

XX Zjazd Kościoła w roku 2008,  XXI Zjazd Kościoła w 2013 roku i XXII Zjazd Kościoła w 2018 roku  powierzył pastorowi Markowi Rakowskiemu urząd Sekretarza Kościoła Adwentystów D.S. w RP.

Alina i Marek Rakowscy posiadają dwóch synów – Pawła i Michała. Alina jest z wykształcenia germanistką, pastor Rakowski posiada wyższe wykształcenie teologiczne. Jego hobby to podróżowanie, kolekcjonowanie przewodników, kultura i sztuka, piłka nożna (drużyna Wisła Kraków).

AAI