Pastor Piotr Stachurski przewodniczącym Diecezji Wschodniej

XXVI Zjazd Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego powierzył pastorowi Piotrowi Stachurskiemu funkcję przewodniczącego Diecezji Wschodniej. Sekretarzem został pastor Mariusz Zaborowski, a skarbnikiem pastor Grzegorz Korczyc.

Na stanowisku przewodniczącego Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce pastor Piotr Stachurski zastąpił pastora Mirosława Karaudę, który pełnił tę funkcję od 2011 roku. W czasie swojej służby pastorskiej Piotr Stachurski pełnił m.in. funkcję duszpasterza zboru w Podkowie Leśnej oraz sekretarza Diecezji Południowej.

AAI; fot. Jan Kot/Głos Nadziei