Pierwsze posiedzenie XXI kadencji Rady Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

23 czerwca w niedzielę miało miejsce pierwsze posiedzenie nowej Rady Kościoła. Oprócz kilku decyzji organizacyjnych regulujących prace Rady Kościoła  w bieżącej kadencji wybrano osoby odpowiedzialne za poszczególne sekretariaty i komórki Kościelne.

Decyzje organizacyjne:

 • Przyjęcie procedury składania wniosków i projektów;
 • Określenie kompetencji Zarządu Kościoła wraz z przyjęciem limitów wydatków;
 • Określenie składu Zarządu Kościoła (rotacyjny udział przewodniczących diecezji i członków Rady Kościoła).

Powołanie dyrektora instytucji misyjnych.

 • Uchwalono powołać Mirosława Harasima na dyrektora instytucji misyjnych: Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej, Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia, Ośrodka Radiowo – Telewizyjnego „Głos Nadziei” i Wydawnictwa „Znaki Czasu”.

Wyższa Szkoła Teologiczno – Humanistyczna

 • Powołanie rektora WSTH.

Uchwalono powołać dr Annę Słonecką – Polok na rektora Wyższej Szkoły Teologiczno – Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Chrześcijańska Służba Charytatywna

 • Konkurs na dyrektora ChSCh.

Uchwalono ogłosić konkurs na dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej z jednoczesnym powołaniem Piotra Nowackiego jako pełniącego obowiązku dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania przez Radę Kościoła dyrektora ChSCh.

 • Komisja konkursowa.

W związku z uchwałą RK 8/I/2013 powołano następujący skład komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej: Wasyl Bostan, Andrzej Cichy, Marek Chełmiński, Jarosław Dzięgielewski, Robert Sierakowski. Termin zakończenia prac komisji: 30 listopada 2013.

Sekretariaty

 • Dyrektor Sekretariatu Rodziny.

Uchwalono powołać pastora Marka Rakowskiego na dyrektora Sekretariatu Rodziny.

 • Dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej.

Uchwalono powołać pastora Andrzeja Sicińskiego na dyrektora Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej.

 • Dyrektor Sekretariatu Misji Kobiet.

Uchwalono powołać Halinę Jankowską na dyrektora Sekretariatu Misji Kobiet.

 • Dyrektor Sekretariatu Szafarstwa.

Uchwalono powołać pastora Maksymiliana Adama Szklorza na dyrektora Sekretariatu Szafarstwa.

Funkcje i obowiązki Rady Kościoła dokładnie regulują zapisy Statutu Kościoła (rozdział 2, str13-15).

Rada Kościoła sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Kościoła pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania z ważnych przyczyn Przewodniczącego Kościoła, urzędników Kościoła, dyrektorów sekretariatów oraz innych osób wchodzących w skład Rady Kościoła z wyboru, a także członków rad, komitetów i innych osób wybranych przez Zjazd Kościoła. Do kompetencji Rady Kościoła należy także: uzupełnianie składu rad, komitetów, sekretariatów lub urzędów wybranych przez Zjazd Kościoła w wypadku powstania w nich wakatów z powodu śmierci, rezygnacji, odwołania lub innych przyczyn; powoływanie komitetów i określanie ich kompetencji; zatrudnianie personelu niezbędnego do jej właściwego funkcjonowania; udzielanie i cofanie uwierzytelnień lub licencji; zarządzanie i rozporządzanie finansami Kościoła i jego majątkiem.

Kolejne spotkanie Rady kościoła już we wrześniu, tuż po przerwie wakacyjnej.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa … `{`Marek Rakowski/Zarząd Kościoła`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]