Pismo do Sióstr w Chrystusie (Sekretariat Misji Kobiet)

Drogie Siostry w Chrystusie

Panująca od kilku tygodni pandemia, odizolowała nas na długo od siebie. Zamknięte w domach, tęsknimy za czasem  spotkań, rozmów, dzieleniem się doświadczeniami.  Brakuje nam wspólnych nabożeństw, programów i wzajemnych kontaktów.  Niektóre z nas czują się samotne, brakuje im wspólnoty ze zborem.  Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, chciałam Was zachęcić,  aby więcej  korzystać z nowych technologii  internetu: aplikacji Zoom,  Skypa. Szczególnie ta pierwsza, pozwala nam grupowo uczestniczyć w programach, gdzie możemy wspólnie realizować pewne plany i cele. Ta nowa inicjatywa korzystania z aplikacji Zoom, pojawiła się w jednym ze zborów w Szczecinie, i została  pozytywnie oceniona. Zaplanowane są tam cykliczne spotkania, gdzie zaproszeni prelegenci będą mieli  wykłady.

Proponuję Wam również wspólne modlitwy kobiet w intencji naszych rodzin, dzieci, osób samotnych, naszych zborów.

Jeżeli macie jakieś pomysły, inicjatywy,  podzielcie się z nami.

Niech Dobry Bóg w szczególny sposób otoczy Was opieką, miłością i błogosławieństwem.

Wasza siostra w Panu

Halina Jankowska