|

Pismo Zarządu Kościoła Adwentystów w sprawie rozporządzenia Rady MInistrów z dnia 16 maja 2020 roku

Warszawa, dnia 20 maja 2020 roku,

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów.

Komunikat Zarządu Kościoła
z dnia 20 maja 2020 roku

Wobec wydania kolejnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-878,18990016.html informujemy:

1. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych w budynku użyteczności publicznej na to przeznaczonym znajdować się może 1 uczestnik na 10 m2  w budynkach o powierzchni powyżej 50 m2.

2. W budynkach o powierzchni mniejszej niż 50 m2  przebywać może tylko 5 osób.

3. Zbory odbywające nabożeństwa w wynajętych budynkach użyteczności publicznej niebędących obiektami kultu religijnego (np. domy kultury) mogą przywrócić nabożeństwa za zgodą właścicieli tych budynków czy pomieszczeń.

4. Poza ww. budynkami oraz cmentarzami (dopuszczalna liczba 50 osób) nadal niemożliwe jest organizowanie żadnych zgromadzeń, czyli np.:

a) nabożeństw na wolnym powietrzu,

b) nabożeństw w domach, poza najbliższą rodziną,

c) zgromadzeń powyżej 2 osób (np. wyznawców na łonie przyrody).

5. Pozostałe zalecenia z 6 maja oraz instrukcja organizowania nabożeństw pozostają niezmienione.

6. Przypominamy o potrzebie zachowania dystansu 2 metrów, szczególnie osób sprawujących kult religijny (np. za kazalnicą czy pulpitem) niezakładających w tym czasie maseczek.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna (wg oficjalnych danych):

 1. Prawie 20 000 zachorowań w całej Polsce (na 620 000 przeprowadzonych testów).
 2. Prawie 1000 zgonów.
 3. Średnia dzienna liczba zachorowań ostatniego tygodnia (nie licząc weekendu) – 388 osób.
 4. Średnia dzienna liczba zgonów – 17 osób.
 5. W ostatnim tygodniu ok. 70% zakażeń notuje się na Śląsku.

Módlmy się w intencji:

 • Bożej mądrości w sprawnym i bezpiecznym przywracaniu nabożeństw.
 • Zachowania spokoju, cierpliwości i dyscypliny w związku z obowiązującymi ograniczeniami.
 • Bożej ochrony przed zakażeniami.
 • Chorych i cierpiących nie tylko z powodu koronawirusa.
 • Pracowników służby zdrowia.
 • Mieszkańców Górnego Śląska, górników i ich rodzin.
 • Podopiecznych i personelu Domów Pomocy Społecznej.
 • Kadry żłobków i przedszkoli.
 • Wszystkich osób i rodzin dotkniętych ekonomicznymi skutkami kryzysu.

Trzymajmy się  słów z 2 Tm 4,18:

Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego
i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego;
Jemu niech będzie  chwała na wieki wieków. Amen

                 Z chrześcijańskim pozdrowieniem
              Zarząd Kościoła Adwentystów
                      Dnia Siódmego w RP