Po 20 miesiącach konfliktu ADRA Ukraina kontynuuje wsparcie ludności

Podczas trwającego już prawie dwa lata konfliktu zbrojnego z Rosją, ADRA Ukraina nie zaprzestaje swoich wysiłków w docieraniu z pomocą do najbardziej potrzebujących pomocy regionów kraju.

24 STYCZNIA 2024 (NR 976) [adventist.news | Opr. Daniel Kluska]

Zwiększone zapotrzebowanie na pomoc wydaje się potwierdzać trudny i nie ustępujący w natężeniu charakter konfliktu. Zniszczenia spowodowane działaniami wojskowymi i wysadzenie tamy wodnej w Kakhovce doprowadziły do tego, że rozległe obszary ziemi nie nadają się do zamieszkania. Przesiedlenia ludności związane z utratą kontroli nad niektórymi częściami kraju stają się chwilami dużym wyzwaniem.

W obliczu tych wydarzeń ADRA Ukraina, dzięki hojnemu wsparciu międzynarodowych partnerów i organizacji z całego świata, dalej niesie pomoc do zagrożonych rejonów. Organizacja wdrożyła innowacyjne metody umożliwiające dostarczania pomocy, dostosowując się do wyzwań stawianych przez konflikt. Kluczowe znaczenie miało zapewnienie pomocy żywnościowej, w tym chleba, artykułów spożywczych, jedzenia dla małych dzieci, paczek żywnościowych i bonów na posiłki. ADRA Ukraina realizuje także programy ewakuacji ludności, zapewnia transport i tymczasowe schronienie dla osób przesiedlonych.

Ważnym elementem działalności ADRA Ukraina jest także pomoc finansowa. Do tej pory skorzystało z niej ponad 78 tys. osób. Dostarczono także 406 jednostki sprzętu medycznego i wsparto 85 instytucji medycznych. Prawie 6 tys. osób otrzymało pościel, power banki, generatory prądu, obuwie i odzież. W ramach programu dostarczania wody pitnej, ponad 53 tys. osób otrzymało ponad 530 tys. litrów wody pitnej. Na wielu obszarach udało się także wybudować studnie. Dziesiątki tysięcy osób otrzymało także pomoc prawną.

AAI