Podsumowanie sesji Światowej Rady Kościoła

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

W ostatnim dniu tegorocznej jesiennej Rady Kościoła, która odbyła się w dniach 11-17 października w siedzibie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Silver Spring w amerykańskim stanie Maryland, delegaci przyjęli nowe projekty misyjne, zapoznali się z planami obchodów 150 rocznicy powstania Kościoła oraz usłyszeli nowe wieści dotyczące wielu innych spraw poddanych pod obrady.

W środę 17 października przedstawiono między innymi projekt założenia nowej adwentystycznej organizacji o nazwie Team PK, mającemu wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom rodzin kaznodziejów, aby zatrzymać w Kościele dzieci adwentystycznych pastorów.

Team PK oferuje szereg pomocnych instrumentów w postaci programów i działań, które przypominają akcje podejmowane już w przeszłości w innych częściach świata.

– Wiele dzieci pastorów czuje się wyobcowana od Boga i jego Kościoła – oznajmiła Janet Page, stojąca na czele funkcjonującej przy Generalnej Konferencji organizacji Pastorowa, oferującej wsparcie żonom pastorów. – Podróżując po świecie, obserwujemy, że tracimy część naszych dzieci, i wiemy, że wy również dźwigacie to brzemię.

Page wyraziła się z uznaniem o podobnych działaniach w innych rejonach kuli ziemskiej, zwłaszcza na terenie Wydziału Afryki Południowej i Oceanu Indyjskiego. – Wiemy, że taka działalność rozwija się od wielu lat w wielu wydziałach – przyznała – ale mamy nadzieję rozwinąć ją jeszcze bardziej.

Dzięki realizowanemu na skalę światową przedsięwzięciu, dzieci pastorów będą miały możliwość duchowego rozwoju i wsparcia poprzez rozmaite materiały, szkolenia i portale społecznościowe. Rozpoczęcie działalności Team PK w danej diecezji umożliwi adwentystycznym przywódcom zestaw pomocnych instrumentów, między innymi film i prezentacja w programie PowerPoint.

– Dzięki gorącej wierze, modlitwie oraz mądremu, łagodnemu osądowi – kontynuowała Page – brak zaangażowania dzieci pastorów w sprawy duchowe przestanie być nieodwracalny.

Również w środę 17 października Adwentystyczne Biuro Zarządzania Ryzykiem promowało kampanię Siedem, mającą podnieść świadomość używania przemocy wobec dzieci i pomóc położyć kres temu zjawisku.

Tytułem wstępu wyświetlono film przedstawiający szokujące liczby: co 10 sekund ofiarą przemocy pada dziecko; średni wiek ofiary to 9 lat; przemoc poznaje na własnej skórze 25% dziewczynek. Według zaprezentowanego materiału, w tym roku na całym świecie ofiarą przemocy padnie 40 mln dzieci; co siódme dziecko będzie bite prze silniejszych lub samo będzie znęcało się nad słabszymi.

Kościelni funkcjonariusze zapowiedzieli Dzień Nadziei, mający polegać na zaproszeniu do adwentystycznych kościołów 10 mln gości w jednym dniu, tj. 5 kwietnia 2014 roku.

W ramach akcji zbory otrzymają materiały (m.in. kazania), które pozwolą im lepiej przygotować to ważne wydarzenie. Każdy adwentysta zostanie poproszony o przyprowadzenie do kościoła w ten dzień co najmniej jednej osoby. Dzień Nadziei przypadnie na Wielki Tydzień, gdy ludzie chętniej chodzą do Kościoła.

– Chcemy, żeby był to dla świata wyraz nadziei, którą nosimy w sercu – rzekł Mike Ryan, generalny wiceprzewodniczący światowego Kościoła.

Oprócz tego, w środę uchwalono przekształcenie Związku Burundyjskiego w Burundyjską Unię Misyjną, jako wyraz uznania wzrostu Kościoła w tym zachodnioafrykańskim kraju. W Burundi żyje 130.000 adwentystów.

Delegaci usłyszeli ponadto najnowsze wieści z utworzonej niedawno adwentystycznej organizacji Szczególnie Potrzebujący, która dociera ze Słowem Bożym do osób niepełnosprawnych.

Kilka słów powiedziano również  o nowinkach technicznych stosowanych przez służącą niewidomym organizację Christian Record z siedzibą w Nebrasce. Christian Record w zeszłym roku objęła pomocą 20.000 osób, także z innych wyznań.

Christian Record czyni też postępy w sferze rozpowszechniania Biblii napisanych alfabetem Braille’a (koszt jednego egzemplarza wynosi 350 dolarów), realizuje nagrania audio hiszpańskojęzycznego periodyku „El Centinela” oraz oferuje produkty dla dzieci i kombatantów.

W kolejnym raporcie Jim Nix z Biura Kustoszy Dzieł Ellen White oraz David Trim z Biura Archiwów, Statystyk i Badań, przedstawili w zarysie plany obchodów 150 rocznicy założenia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wzywając zbory na całym świcie do uczynienia 18 maja dniem modlitwy i odnowy przymierza z Bogiem. Podali też informację o objazdowej wystawie poświęconej adwentystycznemu dziedzictwu, obejmującej przedmioty i fotografie o wartości historycznej.

W tym tygodniu delegaci uchwalili ponadto zmianę nazwy Wydziału Euro-Afrykańskiego (z siedzibą w Bernie) na Wydział Intereuropejski. W ubiegłym roku terytorium wydziału zostało częściowo uszczuplone na rzecz nowo powstałej Wielkiej Bliskowschodniej Unii Misyjnej, którą na tegorocznej Radzie Kościoła przemianowano na Unię Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Po angielsku nazwa skraca się do wygodnego akronimu MENA powszechnie stosowanego – jak powiedział Homer Trecartin, przewodniczący unii – przez firmy i organizacje pozarządowe.

Delegatów zapoznano również z aktualnościami na temat projektu Wielka Nadzieja – kampanii rozpowszechniania milionów egzemplarzy książki „Wielki Bój” autorstwa Ellen White, współzałożycielki Kościoła. Od początku akcji, która ruszyła w maju 2011 roku, rozprowadzono 74 miliony egzemplarzy w formie papierowej, kolejne 75 milionów czytelnicy pobrali w formie elektronicznej z Internetu.

Adwentystyczni przywódcy ogłosili ponadto asygnowanie  środków na film „The Record Keeper” przedstawiający tematy zawarte w publikacji „Wielki Bój”. Przywódcy wyrazili nadzieję, że będzie go można wykorzystać do zainteresowania adwentystycznymi wierzeniami – młodszego pokolenia.


© Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Silver Springs, Maryland, USA … `{`ANN, tłum. P.J. Kamiński/www.adwentysci.waw.pl`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]