Pomoc ADRA po trzęsieniu ziemi w Noto w Japonii

Adwentystyczna Agencja Rozwoju i Pomocy (ADRA) niezwłocznie po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło półwysep Noto w Japonii w Nowy Rok, wysłała pomoc lokalnej społeczności.

12 LUTEGO 2024 (NR 986) [adventist.org | Opr. Daniel Kluska]

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 pochłonęło ponad 230 ofiar śmiertelnych. W wyniku katastrofy ucierpiało ponad 44 tys. domów, a tysiące ludzi nadal żyje w ośrodkach ewakuacyjnych.

Japoński oddział ADRY szybko zareagował na kryzys, przeprowadzając kompleksową ocenę sytuacji. Działania te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia bezpośrednich potrzeb dotkniętej ludności i sformułowania skutecznych strategii reagowania.

W trzęsieniu ziemi ucierpiało ponad 44 tys. domów

– Jednym z głównych celów ADRY w tej konkretnej sytuacji, jest pozyskanie i dystrybucja podstawowych artykułów, takich jak żywność, woda i artykuły higieniczne. Dostawy te mają kluczowe znaczenie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb ocalałych, znajdujących się w ośrodkach ewakuacyjnych i na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi – powiedziała Chanda Marines, Koordynator Programów Reakcji Kryzysowej w ADRA.

Ponadto organizacja zapewniła dodatkowe wsparcie dla funkcjonowania centrów pomocowych, ułatwiając koordynację między organizacjami pomocowymi i zapewniając ochronę grupom szczególnie wrażliwym, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, kobietom i dzieciom.

Działania pomocowe muszą mieć także charakter średnio- i długoterminowy

Ponieważ działania pomocowe w przypadku takich katastrof, trzeba rozłożyć w czasie, ważne jest zapewnienie średnio- i długoterminowych działań na rzecz odbudowy. Obejmuje to ocenę warunków mieszkaniowych, naprawę, wsparcie operacyjne centrów pomocowych oraz pomoc społeczności w znalezieniu środków finansowych.

Pomimo ogromnych wyzwań, takich jak trwające wstrząsy wtórne i niesprzyjająca pogoda, ADRA jest stale obecna w najbardziej kluczowych miejscach obszarów dotkniętych katastrofą. Aby złagodzić cierpienie spowodowane trzęsieniem ziemi, organizacja współpracuje także z agencjami rządowymi, lokalnymi komórkami a także międzynarodowymi partnerami, niosąc pomoc do najbardziej dotkniętych regionów.

AAI