Ponad 100 chrztów podczas obozu Pathfindersów

Wydarzenie w Ghanie przyciągnęło tysiące młodych ludzi.

14 STYCZNIA 2024 (NR 972) [adventistreview.org| Opr. Daniel Kluska]

30 grudnia w sobotę, zakończyło się spotkanie adwentystycznych harcerzy „Dream Pathfinder Camporee 2023”, które odbyło się na kampusie Valley View University w Akrze w Ghanie. Tysiące harcerzy zebrało się w spokojnym otoczeniu przyrody, aby być świadkami tego, co liderzy spotkania określili jako „kluczowy, duchowy kamień milowy” – chrztu ponad 100 uczestników, którzy oddali swoje życie Jezusowi.

Pod słonecznym niebem ostatniego dnia spotkania, harcerze wraz z liderami cieszyli się cieniem drzew, słuchając młodzieżowej orkiestry grającej afrykańskie melodie i popularne rytmy. Dyrektor ds. młodzieży przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystow, Busi Khumalo, wygłosił duchowe przesłanie podczas sobotniego nabożeństwa. Khumalo mówił o wyjątkowej, globalnej naturze służby Pathfindersów, czerpiąc w swojej refleksji inspirację z Księgi Rodzaju 46 i 48 rozdziału. Podkreślił różnorodne praktyki w ramach prowadzonej działalności harcerskiej, podkreślając jej międzynarodowy zasięg i rolę w przygotowaniu młodych ludzi do poznania Chrystusa. Nawiązując do życia Józefa i podróży jego rodziny do Egiptu, Khumalo przypomniał uczestnikom, że podobnie jak Egipt w Księdze Rodzaju, ta ziemia nie jest naszym ostatecznym domem.

Historia Jakuba błogosławiącego swoich synów Manassesa i Efraima posłużyła jako przejmująca metafora ilustrująca Bożą zdolność do odwracania ‘status quo’ i wypełniania Jego planu w nieoczekiwany sposób. – Zachęcam cię, abyś docenił swoją podróż z Bogiem – powiedział. – Józef został przemieniony ze zwykłego chłopca w kogoś, kogo prowadził sam Bóg – zaznaczył.

Dyrektor młodzieży w Wydziale Centralnej i Zachodniej Afryki Kościoła Adwentystów (WAD) Alfred Asiem podkreślił to, co nazwał „znaczącym osiągnięciem” tego spotkania: chrzest ponad 100 młodych ludzi. Wyraził radość z przywileju ochrzczenia własnej córki podczas tego wydarzenia.

Patrząc w przyszłość, liderzy WAD już planują Panafrykański Kongres Młodzieży Adwentystycznej na Uniwersytecie Babcock w Nigerii w grudniu 2024 roku, który ma być spotkaniem dla młodzieży z całego kontynentu afrykańskiego. Przywódcy Pathfinders zapowiedzieli, że następny, tak duży obóz, odbędzie się w 2027 r. na Uniwersytecie Adeleke w Nigerii.

AAI