Porozumienie w sprawie uczniostwa młodzieży

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Niniejszy dokument potwierdza uzgodnione stanowisko uczestników Sympozjum TED na temat Uczniostwa Młodzieży, dotyczącego charakteru, procesu i  sposobu realizacji tego zagadnienia.  Chcemy, aby niniejsze  oświadczenie kształtowało i prowadziło nas jako wyznawców oraz Kościół w czynieniu innych uczniami Jezusa Chrystusa.

1. W pełni akceptujemy biblijną koncepcję uczniostwa. Uczeń to naśladowca Jezusa Chrystusa, który w ramach swego duchowego wzrostu:

 • Odpowiada na Jego wezwanie (Mat 4.19)
 • Rozwija ducha pojętności (Mat 5.1-2)
 • Pragnie, aby jego charakter był kształtowany na obraz Jezusa (2 Kor. 3.18-19)
 • Jest poświęcony Ewangelii (Mat. 28.18-20)
 • Jest poświęcony życiu Kościoła (Kol. 1.24-25)
 • Pragnie być prowadzonym przez Ducha Świętego (Gal. 5.18,25)

2. W pełni akceptujemy biblijny proces czynienia uczniami innych. Jako Adwentyści Dnia Siódmego jesteśmy wezwani do tego, aby przywrócić obraz Boga w człowieku (1 Mój. 1.27). Proces czynienia uczniami obejmuje umożliwienie innym doświadczenia trwałej transformacji, która prowadzi do zmiany serca i odzwierciedlenia charakteru Jezusa (Filip. 1.6; Ps. 51.10). Chrzest jest ważnym kamieniem milowym na tej duchowej drodze (Dz. Ap. 2.38)

3. W pełni akceptujemy praktyczne implikacje tych zasad biblijnych w różnych sytuacjach:

a) Jako liderzy w służbie duszpasterstwa młodzieży, zobowiązujemy się, aby stać się wzorem dla młodych ludzi i zachęcać  ich do angażowania się w:

 • działania wpływające na społeczeństwo
 • wspólne i osobiste studium Pisma Świętego
 • życie Kościoła

b) Poszukujemy wsparcia lokalnych kościołów, aby pomóc młodych ludziom we wzroście duchowym oraz, aby stworzyć kulturę studiowania Pisma Świętego, modlitwy, uczniostwa i służby. Zalecamy utworzenie międzypokoleniowego procesu nauczania.

c) Poszukujemy wsparcia Kościoła w celu skupienia się na autentycznym uczniostwie bardziej niż na zwykłym członkostwie. W tym celu prosimy o to, aby uczniostwo młodzieży stało się priorytetem dla Kościoła poprzez:

 • rozwój zasobów
 • szkolenia
 • wspieranie liderów na wszystkich szczeblach (włączając w to pastorów, starszych i liderów młodzieży)

Szczególnie doceniamy wszystkie zmieniające życie młodych ludzi wydarzenia organizowane na różnych  szczeblach Kościoła i prosimy, aby pozostały one głównym priorytetem

Głosowano 21 października 2012 roku.


Sympozjum TED na temat Uczniostwa Młodzieży | Treść Porozumienia

18 – 21 października 2012 Oud-Zandbergen, Holandia

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]