|

Poza Wyobraźnią

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Książka „Poza Wyobraźnią” ukazuje niezwykłość kosmosu, Ziemi i życia, a na ich tle cud naszego istnienia. Próbuje też odpowiedzieć na najistotniejsze pytania jakie ludzkość sobie stawia od swego początku: Dlaczego tu jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Co się z nami stanie po śmierci? Skąd się wzięło cierpienie? Czy ktoś kiedyś położy im kres?

Wybierz się znami w inspirującą podróż przez pytania i odpowiedzi. Odkryj niesamowite zjawiska i wydarzenia. A przede wszystkim odkryj życie, jakie trudno sobie wyobrazić, i miłość która jest ponad wszelkie wyobrażenia. Książka zwiera specjalny darmowy dodatek z filmem na DVD pt. „Ziemia Świadek stworzenia” plus ebook i audiobook „Poza wyobraźnią”

Książkę „Poza Wyobraźnią” oraz film „Ziemia – świadek stworzenia” można nabyć wksięgarni internetowej Wydawnictwa „Znaki Czasu”.

„Ziemia – świadek stworzenia”

„ZIEMIA – świadek stworzenia” to niezwykły film ukazujący początki Ziemi w oparciu o starożytne sprawozdania biblijne. Projekt powstawał przez 4 lata, a przepiękne ujęcia przyrody realizowane były z rozmachem na pięciu kontynentach. Bohaterem obrazu jest Mojżesz, który – jako narrator – ukazuje synowi proces stworzenia. Niezwykłości opowiadanej historii dodaje muzyka filmowa wykonywana przez Praską Orkiestrę Symfoniczną. „ZIEMIA – świadek stworzenia” – to film, który musisz zobaczyć! Narrator Andrzej Ferenc.

„Poza Wyobraźnią”

Lustrując teleskopem Hubble’a pozornie bezgwiezdny skrawek nieba, doliczono się w nim 20 tysięcy galaktyk, z których każda ma miliardy gwiazd. Ogrom i cuda wszechświata przekraczają ludzką wyobraźnię! Czy to możliwe, by były jedynie dziełem przypadku?

Książka „Poza wyobraźnią” ukazuje niezwykłość kosmosu, Ziemi i życia,
a na ich tle cud naszego istnienia. Książka próbuje też odpowiedzieć na najistotniejsze pytania, jakie ludzkość stawia sobie od swego początku: Dlaczego tu jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Co stanie się z nami po śmierci? Skąd się wzięło zło i cierpienie? Czy ktoś kiedyś położy im kres?

Autorami publikacji są dwaj naukowcy oraz popularny pisarz. W zamyśle twórców dzieła było przybliżenie czytelnikowi nie tyle samych faktów o wielkości wszechświata, co raczej zwrócenie uwagi na kreacjonistyczny* model pochodzenia świata. I trzeba przyznać, że choć to niewielka książka, to wyszło im to całkiem nieźle.

Książka w pierwszej swej części podejmuje temat kosmologii teologicznej*, wprowadza w tajemnice astronomii i ukazuje antropologiczny* obraz świata. W ujęciu autorów świat to teatr historii rodzaju ludzkiego, czyli jakby gigantyczna sztuka historyczna, w której główną rolę odgrywa człowiek ze swoimi wysiłkami, wszelkimi dziełami techniki, kultury, religii i przyrody. W książce dominuje historiozbawcze ujmowanie świata, powstałego w oparciu o inteligentny projekt. Świat ten jest powołany do bytu z nicości dzięki twórczemu aktowi Absolutu*, kierującego się miłością. Na tej miłości opiera się cała ekonomia stworzenia: zachowanie w istnieniu, kierowanie światem przez Opatrzność Bożą i przyjęcie człowieka do współudziału w panowaniu nad dziełem stworzenia.

Wiodącą ideą książki jest ukazanie świata, który „popadł w niewolę grzechu”. Fakt ten rzutuje nie tylko na cały rodzaj ludzki, lecz także na całe dzieje, przyrodę i kosmos. Niewola grzechu nie oznacza jednak beznadziejnej niedoskonałości bytu i człowieka, lecz raczej grzech pierwszej pary ludzkiej, od którego jest wybawienie. Stąd też autorzy książki mocno eksponują osobę Jezusa, w którego śmierci i zmartwychwstaniu dokonał się podstawowy akt inauguracji odkupienia i wyzwolenia.

Trzeba też zauważyć, że dla twórców dzieła najwyższym sensem świata i stworzenia jest Jezus Chrystus. To On jest osobowym spełnieniem stworzenia. Wynika to z prawdy, ze Chrystus Jezus był Bogiem i Człowiekiem w jednej osobie. Z faktu tego rodzi się także idea odnowienia świata w Chrystusie. W nim bowiem sam Bóg związał się osobowo ze stworzeniem. Zatem ostatecznym sensem stworzenia jest Bóg Ojciec, bo to jemu Syn odda wszystko. Ludzkość natomiast stanie się odbiorcą odnowionego i wolnego na zawsze od zła świata.

Przechodząc do zagadnień praktycznych, książka kończy się apelem zapraszającym do zawarcia przyjaźni z Bogiem, odszukania Go i wejścia na drogę wiary: „skoro nie potrafimy ogarnąć myślą ogromu kosmosu, a cuda życia są dla nas niepojęte, to miłość Stwórcy do każdego z nas musi naprawdę wykraczać poza naszą wyobraźnię!” Piękne podsumowanie.

Lekkości przekazu nadaje książce popularny pisarz Jerry D. Thomas. Dzięki temu czytelnik polski otrzymuje dobry, nieprzesłodzony (czytaj: nieprzeteologizowany), refleksyjny materiał, adresowany do odbiorcy zarówno poszukującego, jak i wątpiącego.

W świecie pogłębiającej się przepaści pomiędzy wiarą a rozumem książka „Poza wyobraźnią” może być cennym materiałem dyskusyjnym dla ludzi poszukujących dowodów na istnienie Boga. Z kolei ludziom obojętnym na wszelkie poszukiwania otwiera ona drogę do podstawowych przemyśleń egzystencjalnych
(z szansą znalezienia!). Relatywistom kierującym się zasadą: ty masz swoją wiarę, a ja mam swoją, z pewnością rozszerzy horyzonty. Natomiast osobom trwającym w błogiej nieświadomości (bądź świadomości) ateizmu przysłuży się w tym, aby wybór tej filozofii życia okazał się trudną decyzją. (M.H.)

Kreacjonizm – pogląd, że człowiek i wszelkie życie na Ziemi zostały stworzone w swojej pierwotnej formie przez Boga.

Kosmologia teologiczna ­- nauka obejmująca ogólnie pojęty kosmos w ujęciu filozoficznym (także religijnym). W ściśle naukowym aspekcie kosmologia jest wynikiem poszukiwania odpowiedzi na pytanie o strukturę i ewolucję wszechświata.

Antropologia filozoficzna – dział filozofii zajmujący się kwestiami natury człowieka, jego bytem osobowym, działalnością, wyjaśnieniem jego miejsca we wszechświecie, przyrodzie i społeczeństwie.

Absolut – osobowy lub bezosobowy pierwotny byt, doskonały, najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, nieuwarunkowany i niczym nieograniczony.

O autorach:

Dr John T. Baldwin jest wykładowcą teologii na Uniwersytecie Andrewsa w Berrien Springs (Michigan) w Stanach Zjednoczonych. W 2000 roku pod jego naukową redakcją ukazała się książka Creation, Catastrophe and Calvary. Why a Global Flood Is Vital to the Doctrine of Atonement.

Dr L. James Gibson jest dyrektorem GeoscienceResearchInstitute w Loma Linda (Kalifornia) w Stanach Zjednoczonych. W ostatniejdekadzieopublikowałkilkaksiążek: Understanding Creation (2011), Origins (2012), Entrusted: Christians and Environmental Care (2013).

Red. Jerry D. Thomas jest amerykańskim pisarzem, tłumaczonym i popularnym także w Polsce. Napisał kilkadziesiąt książek: m.in. Mesjasz (dla dorosłych), W to wierzymy (dla dzieci) oraz trzy serie dla dzieci i młodzieży: Detektyw Zack, Great Stories for Kids, Shoebox Kids.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]