Projekt 13 soboty – Puławy

Warszawa, 16.11.2020

PROJEKT KRAJOWY Dary 13. soboty

Drogie Siostry i Bracia w Panu,

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej w kraju życie naszego Kościoła trwa, a nawet dzięki Bogu, rozwija się. W każdej diecezji wzrasta liczba wyznawców, a także dzięki Bożemu błogosławieństwu, wzrastają również dary dziesięcinowe.

Dziękujemy Wam, Drodzy, za hojność i otwarte serce na wszelkie działania ewangelizacyjne. W związku  z tym, że w 13. sobotę drugiego kwartału w większości zborów nie było możliwe zebrać dary na cel krajowy i zagraniczny prosimy, aby taką kolektę zebrać w najbliższy sabat, 21 listopada.  Naszym projektem krajowym jest tym razem rozbudowa skromnego Domu Modlitwy w Puławach. Budynek naszego Kościoła w tym mieście znajduje się w środku wielkiej dzielnicy i oczy mieszkańców zwrócone są na życzliwych i zaangażowanych społecznie wyznawców. Jednak jego wygląd i stan w niczym nie przypomina obiektu sakralnego, dlatego chcemy go rozbudować i nadać mu inny wygląd. Pragniemy stworzyć warunki do dalszego rozwoju tego zboru i zwiększenia możliwości działań duchowych i społecznych.

Więcej danych o zborze i obiekcie możecie znaleźć na końcu podręcznika Lekcje Biblijne Jak złożyć dar?

  • Jeśli w zborze odbywa się nabożeństwo, to wówczas dary z I cz. dzielone będą automatycznie po połowie. Jedna część (50%) na projekt ogólnoświatowy a druga część na kaplicę w Puławach
  • Jeśli ktoś zechce złożyć dar w całości na kaplicę w Puławach, powinien włożyć dar do koperty i podpisać „Projekt Puławy”
  • Trzecia możliwość, to bezpośrednia wplata na konto Diecezji Wschodniej z dopiskiem „Projekt Puławy” Nr 42 1020 1156 0000 7402 0059 4259 Będziemy wdzięczni za każdą złożoną sumę na cel.
    Niech Pan obdarza Was zdrowiem duchowym, fizycznym i materialnym.

Mirosław Karauda
Przewodniczący Diecezji Wschodniej

Media