Projekt Wydawniczy 2022 – informacje

Drodzy Współwyznawcy i Przyjaciele!

Z prawdziwą radością pragniemy poinformować Was, że długo oczekiwana książka pt. Ujawnione tajemnice jest już dostępna.

Publikacja ta spotkała się z dobrym przyjęciem w światowym Kościele adwentystycznym, a także wzbudziła duże zainteresowanie w polskich zborach, ponieważ stanowi ona zwięzły, rzetelny i przystępnie opracowany komentarz do proroctw Księgi Daniela i Apokalipsy Jana. Jednak jej głównym atutem jest to, że posiada ona charakter ewangelizacyjny, ponieważ powstała z myślą o czytelniku interesującym się tematyką religijną w powiązaniu z aktualnymi wydarzeniami na świecie.

Ta znakomicie udokumentowana i bogato ilustrowana publikacja może stać się pomocnym narzędziem do szerzenia prawdy biblijnej i przygotowania ludzi na powtórne przyjście Chrystusa. Jest to tym bardziej aktualne, gdy stajemy się świadkami globalnych kryzysów w świecie zapowiedzianych przez Pismo Święte. Stąd też gorąco pragniemy, by dzięki książce Ujawnione tajemnice nadzieja adwentowa mogła dotrzeć do tysięcy Polaków. Z tego powodu zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu tej książki.

Możecie ją zamówić w atrakcyjnej cenie, nawet 15-stu zł za egzemplarz, używając formularza dołączonego do listu. Tak niska cena jest możliwa do uzyskania pod warunkiem przyjęcia zamówień na co najmniej pięć tysięcy egzemplarzy. Ufamy, że jest to możliwe!

Żywimy głęboką nadzieję, iż dzięki naszemu wspólnemu misyjnemu zaangażowaniu wielu ludzi zostanie zapoznanych z przesłaniem adwentystycznym i wkrótce zasili szeregi ludu Bożego.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem

Zbigniew Makarewicz – Dyrektor Sekretariatu Misji

Ryszard Jankowski – Przewodniczący Kościoła

Mirosław Harasim – Dyrektor Wydawnictwa „Znaki Czasu”