Przedstawiciele różnych wyznań na jubileuszowym nabożeństwie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”29 LISTOPADA 2018 (NR 666) `{`TEKST: ANDRZEJ SICIŃSKI/ZDJĘCIA: WARSZAWA.ADWENT.PL`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]„Za tym wszystkim stał nasz Bóg, który jest Bogiem wolności. To On okazywał niezwykłą przychylność i pomoc naszej Ojczyźnie, Polakom. Idea wolności pochodzi od Boga” – powiedział w sobotę 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, pastor Ryszard Jankowski, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, podczas swego kazania w adwentystycznym Zborze Warszawa-Centrum.

Okazją ku temu było podwójnie jubileuszowe nabożeństwo dziękczynne w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 130-lecie pojawienia się adwentyzmu na ziemiach polskich.

Wraz z adwentystami obie te rocznice celebrowali poprzez swą obecność również przedstawiciele innych wyznań, wśród nich m.in. ks. bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. bp Rafał Markowski – przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski czy pastor prezbiter Mateusz Wichary – przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w RP. Ważnym gościem była również radca Wiesława Kostrzewa-Zorbas – przedstawicielka zaproszonego na to nabożeństwo ministra Adama Łapińskiego, pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania.

Na początku nabożeństwa dwoje gości miało okazję skierować do zebranych kilka słów pozdrowień. W ramach tej części programu radca Kostrzewa-Zorbas odczytała list od ministra Adama Łapińskiego, a w nim takie słowa:

„Pragnę w tym uroczystym dniu podziękować za aktywną obywatelska obecność adwentystów dnia siódmego w naszej Ojczyźnie, także w trudnych chwilach próby. Życzę też wszystkim członkom Kościoła, aby radość i duma z sukcesów Polski, historycznych, obecnych i przyszłych, łączyła się z poczuciem przynależności do wspólnoty obywateli Rzeczpospolitej i osobistego spełnienia, także w sferze duchowej i religijnej. Jestem przekonany, że nadal będziemy wspólnie uczestniczyć w budowaniu Polski otwartej, tolerancyjnej, bogatej różnorodnością tworzących ją kultur i religii”.

Z kolei prezbiter Mateusz Wichary, opierając swoje pozdrowienie o słowa psalmu 90., powiedział: „Gratulując wspaniałego jubileuszu 130-lecia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na ziemiach polskich, życzę wam i waszemu Kościołowi tego błogosławieństwa: Niech wasz znój i wasz trud nie będzie daremny w Panu. Niech raczej spoczywa na was Jego łaska, łaska Pana Jezusa Chrystusa. Niech najtrudniejsze chwile zawsze rozświetla Jego obecność w mocy Ducha i w miłości Ojca. Niech utwierdza wśród was swoje dzieło, zgodnie ze swoją obietnicą i modlitwą, której nas sam nauczył: Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”.

Podczas nabożeństwa odczytano również okolicznościową uchwałę Rady Kościoła z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Znalazły się w niej m.in. następujące słowa: „Świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości bez tej krótkiej refleksji nad tym, co doprowadziło do jej wcześniejszej utraty może nam grozić niechcianą powtórką z historii. Prawdziwa wolność bowiem od zawsze wyrażała się w posłuszeństwie prawu i w przestrzeganiu porządku. Wolność zaś bez prawa sprowadza niewolę, zarówno w sensie duchowym, jak i politycznym”. W uchwale znalazły się dalej prośby do Boga o wybaczenia naszemu Narodowi grzechów, które doprowadziły naszą państwowość do upadku, słowa wdzięczności za wszystkich polskich patriotów, prośby o pokój dla Ojczyzny, mądrość dla rządzących i o prawdziwe wyzwolenie nas – z niewoli „grzechu, obojętności, nienawiści, nietolerancji, ksenofobii i pogardy dla drugiego człowieka”. (Pełna treść uchwały: https://adwent.pl/uchwala-jubileuszowa-rady-kosciola-adwentystow-z-okazji-100-lecia-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/).

Jeszcze przed głównym wystąpieniem przewodniczącego Kościoła kilkoma refleksjami jubileuszowymi podzielił się z zebranymi pastor Andrzej Siciński, dyrektor kościelnego Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej. Pastor porównał odzyskanie przez Polskę niepodległości po latach zaborów do cudownego uwolnienia Izraela z niewoli egipskiej. Wyprowadziwszy ich na wolność, Bóg nadał swojemu ludowi Dziesięciorga Przykazań. Posłuszeństwo temu prawu miało się stać zarówno przejawem, jak i gwarantem tej wolności. Na tym tle pastor nawiązał do początków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na ziemiach polskich – Kościoła, „dla którego prawo Boże jest tak ważne, że aż jedno z przykazań znajduje swój skrócony wyraz w  jego nazwie”. Dalej pastor Siciński omówił historię starań o prawne uznanie Kościoła w Polsce międzywojennej i powojennej, wskazując, że jego uznanie w 1946 roku, zwieńczone uchwaleniem w 1995 roku ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, było dowodem uznania przez Państwo Polskie pozytywnego wkładu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w życie polskiego społeczeństwa. Następnie pastor omówił adwentystyczne rozumienie patriotyzmu, wolności religijnej i stosunku do władzy świeckiej. Mówiąc o adwentystycznym dbaniu o zdrowie własne i innych, wskazał, że to „dobry przykład (…) nowoczesnego pojmowania patriotyzmu, który chcemy pojmować nie tyle jako gotowości do zabijania innych w imię miłości do ojczyzny, co raczej jako poświecenia dla niej już teraz swojego czasu, sił i zdolności, by budować wspólne dobro, by chronić i afirmować życie – własne i każdego innego człowieka, by kochać bliźniego jak siebie samego”.  Wezwał do obrony wolności religijnej: „W 100-lecie odzyskania niepodległości nie wolno nam zapominać i o tym, że jednym z powodów/pretekstów zaborców do mieszania się w sprawy polskie, a potem do samych zaborów była ochrona innowierców w I RP przed ich dyskryminacją na tle religijnym. Pomni tego, jako społeczeństwo i państwo, i dziś nie powinniśmy nikomu uchybiać w tej sferze życia, nikogo ograniczać czy dyskryminować. (…) W interesie chrześcijan w społeczeństwach demokratycznych winno więc być pilnowanie, by religia  nie mieszała się do polityki, a polityka do religii. Państwowe wspieranie jednej wiary czy jednego wyznania – taki sojusz tronu z ołtarzem – kończy się w większości przypadków brakiem równouprawnienia związków wyznaniowych, dalej dyskryminacją inaczej wierzących, a w końcu prześladowaniem”.

Główne kazanie wygłosił pastor Jankowski, wybrany w czerwcu tego roku przez Zjazd Kościoła na stanowisko przewodniczącego Kościoła w Polsce. Pastor Przewodniczący rozpoczął kazanie od krótkiej historycznej refleksji o odzyskaniu prze Polskę niepodległości. Potem skupił się nad różnymi świeckimi definicjami wolności, by przejść do duchowego zrozumienia tego pojęcia. Dotknął również posłuszeństwa prawu Bożemu jako wyrazu wdzięczności dla Boga za zbawienie, a nie środka, za pomocą  którego można sobie na zbawienie zasłużyć. W Chrystusie jesteśmy wolni od bezowocnych starań o zbawienie przez posłuszeństwo prawu Bożemu – mówił. Wolność w Jezusie jest wolnością od niewoli grzechu. Pastor Jankowski opowiedział też o swoich osobistych doświadczeniach związanych ze śmiercią najbliższych i nadziei, jaką dawała mu wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Wolność w Chrystusie jest całkowicie realna – powiedział na zakończenie.

W programie nabożeństwa znalazły się też pieśni religijno-patriotyczne śpiewane przez duet śpiewaków z Warszawskiej Opery Kameralnej Dariusza Górskiego i Bogdana Kuźmiuka, z akompaniamentem Beaty Górskiej-Słociak, oraz takaż poezja deklamowana przez Annę Samusionek.

Całość nabożeństwa zwieńczyły uroczyste modlitwy w intencji Ojczyzny i wspólna modlitwa Ojcze nasz oraz wspólna pieśń Pod Twą obronę.

Adwentystyczny Zbór Warszawa-Centrum liczy obecnie ok. 400 wiernych i należy do Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Nabożeństwa odbywają się w każdą sobotę od 9:30 do 12:00. Miejsce swoich nabożeństw przy ul. Foksal 8 od kilku lat współdzieli z pierwszym w Polsce adwentystycznym Zborem Ukraińskim, którego nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 13:30. Wstęp na wszelkie nabożeństwa jest wolny.

Andrzej Siciński 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Zobacz nabożeństwo:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=UBnymWnidPg”][/vc_column][/vc_row]