Przedstawiciele różnych wyznań u prezydenta

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

„Polska jest wspólnotą skupiającą ludzi bardzo różnych pod względem języka czy kultury, a także wyznań” – powiedział prezydent Bronisław Komorowski 24 stycznia w Pałacu Prezydenckim podczas noworocznego spotkania z przedstawicielami chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.

Wyznania chrześcijańskie reprezentowane były przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoły skupione w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i Kościół Zielonoświątkowy. Judaizm reprezentowali przedstawiciele Gmin Wyznaniowych Żydowskich, a islam – Muzułmańskiego Związku Religijnego.

W swoim przemówieniu prezydent poświęcił wiele miejsca idei państwa jako „dobrej wspólnoty”, która nie wymaga jednorodności i „potrafi ogarnąć, przytulić, docenić i wydobyć także wszystko co dobre właśnie z różnic”. Taka wspólnota to z jednej strony przypomnienie wielkiej historii Rzeczypospolitej wielu narodów, a z drugiej – wyzwanie na przyszłość, bo „ciągle musimy wykazywać energię w pracy na rzecz przyszłości, w której właśnie wspólnota jest budowana na poszanowaniu różnorodności”.

Kościół adwentystów reprezentowało dziecięciu przedstawicieli na czele ze zwierzchnikiem Kościoła pastorem Pawłem Lazarem. W delegacji tej brał również udział sekretarz Kościoła pastor Marek Rakowski, który zapytany o ocenę przemówienia prezydenta, powiedział:

„Przemawianie do tak zróżnicowanego grona obecnych przedstawicieli trzech wielkich religii nie było zadaniem łatwym, ale prezydent wywiązał się z tego zadania wyśmienicie, zwłaszcza gdy mówił o fundamencie wartości, na jakich ma się opierać wspólnota, nie określając ich przymiotnikowo, to znaczy, nie wynosząc jednych wartości, na przykład chrześcijańskich, ponad inne. Fundament wiary i optymizm ludzi wiary to wartość, których znaczenie prezydent szczególnie podkreślił”.

Odnosząc się do szerokiej międzyreligijnej formuły spotkania Rakowski stwierdził, że wynika to z pozycji prezydenta Rzeczypospolitej, który jako taki powinien być Prezydentem wszystkich obywateli.

„Bardzo istotny był dla mnie sam charakter spotkania, które pomimo goszczenia wielu znaczących dostojników świata religijnego, miało charakter bardzo neutralny i – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – świecki. Nie było bowiem żadnych modłów czy rytuałów, które mogłyby wzbudzić dyskomfort kogokolwiek z zaproszonych gości” – powiedział Rakowski.

Delegacja adwentystyczna wręczyła prezydentowi Komorowskiemu w prezencie książkę Życie Jezusa Ellen G. White oraz serię filmów o bohaterach reformacji protestanckiej.

„Wybraliśmy tę książkę – powiedział Rakowski – ponieważ Jezus jest dla nas największą wartością i oczywiste jest, że jeśli mamy docierać do ludzi znaczących z ewangelią, to należy dzielić się z nimi tym, co dla nas najcenniejsze. Natomiast filmy o bohaterach reformacji wybraliśmy dlatego, że walczyli oni o prawo do wolności religijnej i swobodnego prezentowania i praktykowania ewangelii. Uważamy, że naszemu krajowi i jego przywódcom bardzo potrzebne jest spojrzenie wstecz na protestancki wątek naszej polskiej historii i docenienie jego roli w kształtowaniu i pielęgnowaniu wartości mających swoje źródło w Bogu i Jego objawionym Słowie”.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP jest obecny na ziemiach polskich od ponad 130 lat i liczy obecnie ok. 7 tys. wiernych, a w świecie ok. 25 mln.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”3304,3305,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3312,3313,3314,3315″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Warszawa, Polska `{`Andrzej Siciński/AAI`}`” title_align=”separator_align_right” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row]