Przegląd Duszpasterski – drugi numer kwartalnika 2022

Kwartalnik “Przegląd Duszpasterski” wydawany jest przez Sekretariat Kaznodziejstwa

Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika “Przegląd Duszpasterski”, wydawanego staraniem Sekretariatu Kaznodziejstwa działającego przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

tym numerze przeczytasz artykuły:

 • 3 – Starszy zboru z powołania
 • 4 – Rozmodlone zbory
 • 8 – Książę kaznodziejów
 • 10 – Jak być błogosławieństwem dla buddystów
 • 14 – Służba na rzecz osób z traumą
 • 18 – Szlachetne życie
 • 20 – Gotowe ręce
 • 22 – Troskliwe serca
 • 24 – Otwarte drzwi
 • 26 – Kazania na podstawie Księgi Daniela
 • 28 – Po czym poznać prawdziwy Kościół?
 • 32 – Stworzenie na nowo: Bóg wszystko odnawia

Numery archiwalne dostępne są bezpośrednio na podstronie kwartalnika: