|

Przegląd Duszpasterski – pierwszy numer kwartalnika 2022

Kwartalnik “Przegląd Duszpasterski” wydawany jest przez Sekretariat Kaznodziejstwa

Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Przegląd Duszpasterski”, wydawanego staraniem Sekretariatu Kaznodziejstwa działającego przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

tym numerze przeczytasz artykuły:

 • 3 – Co czeka nas w tym roku?
 • 4 – Jak docierać z ewangelią do Żydów?
 • 7 – Służba na rzecz osób z depresją
 • 10 – Wieloletnia służba
 • 10 – W jednym zborze
 • 12 – Harmonijna współpraca w gronie starszych zboru
 • 14 – Boża komunikacja w Apokalipsie i poselstwie trzech aniołów
 • 16 – Poselstwo pierwszego anioła: dobra nowina o Bogu i o nas (ap 14,6–7)
 • 18 – Poselstwo drugiego anioła: Babilon i Chrystus (ap 14,8)
 • 20 – Odpoczynek lub jego brak (ap 14,9–13)
 • 22 – Diakonise w Kościele I wieku
 • 24 – Odkupienie: demonstracja Bożej miłości

Zapraszamy do lektury!


Numery archiwalne dostępne są bezpośrednio na podstronie kwartalnika:

Media