Przegląd Duszpasterski – pierwszy numer kwartalnika 2023

Kwartalnik “Przegląd Duszpasterski” wydawany jest przez Sekretariat Kaznodziejstwa

Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Przegląd Duszpasterski”, wydawanego staraniem Sekretariatu Kaznodziejstwa działającego przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

tym numerze przeczytasz artykuły:

 • 3 – Syn Pocieszenia (1)
 • 4 – Powrót do ołtarza — rola starszych zboru
 • 8 – Chrystusowe mosty. Jak głosić Chrystusa ludziom zeświecczonym i byłym chrześcijanom?
 • 12 – Spotkanie z Aurorą i Ramonem Canalsami (2)
 • 16 – Komunikacja kaznodziejska w homiletyce
 • 20 – Kulejący święci 22 „Wszystko moje jest twoim”
 • 24 – „Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich!”
 • 26 – Najważniejsze życiowe pytania z poświęceniem
 • 30 – Diakoni i diakonisy jako opiekunowie chorych i potrzebujących
 • 32 – Ćwiczenie mięśni radości
 • 34 – Jak postępować wobec teorii spiskowych (2)

Redakcja