Przegląd Duszpasterski – trzeci numer kwartalnika 2022

Kwartalnik “Przegląd Duszpasterski” wydawany jest przez Sekretariat Kaznodziejstwa

Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Przegląd Duszpasterski”, wydawanego staraniem Sekretariatu Kaznodziejstwa działającego przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

tym numerze przeczytasz artykuły:

 • 3 – Sto czterdzieści milionów możliwości
 • 4 – Jak dzielić się ewangelią z katolikami
 • 10 – Jak stworzyć zręby kazania — cz. 4
 • 12 – Służba na rzecz osób z lękami
 • 18 – Apokalipsa — księga zwycięskiego Chrystusa
 • 20 – Apokalipsa — podboje zwycięskiego Chrystusa
 • 22 – Apokalipsa — błogosławieństwa zwycięskiego Chrystusa
 • 24 – Apokalipsa — tryumfy zwycięskiego Chrystusa
 • 26 – Radość posłuszeństwa
 • 30 – Diakonat we wczesnym adwentyzmie
 • 34 – Starszy zboru jako mentor
 • 36 – Światopogląd w świetle wieczności

Numery archiwalne dostępne są bezpośrednio na podstronie kwartalnika: