|

Przegląd Duszpasterski – trzeci numer kwartalnika

Kwartalnik “Przegląd Duszpasterski” wydawany jest przez Sekretariat Kaznodziejstwa

Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Przegląd Duszpasterski”, wydawanego staraniem Sekretariatu Kaznodziejstwa działającego przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

tym numerze przeczytasz artykuły:

 • 3 Ławka pokoju
 • 4 Strategia Kościoła (cz. 3)
 • 6 Jak stworzyć zręby kazania (cz.2)
 • 14 Co zrobić, żeby rady zboru nie były katorgą
 • 16 W co wierzą Adwentyści Dnia Siódmego
 • 18 Wsparcie dla pastora
 • 20 Jeremiasz
 • 22 Mała dziewczynka
 • 25 Rodzice małej dziewczynki
 • 26 Wiara Dawida
 • 34 Nawrócony „Wół”

Zapraszamy do lektury!


Numery archiwalne dostępne są bezpośrednio na podstronie kwartalnika:

Media