„Przegląd Duszpasterski” | Kwartalnik duszpastersko-homiletyczny dla duchownych i aktywistów adwentystycznych, publikowany staraniem Sekretariatu Kaznodziejstwa działającego przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazuje się od 2004 roku (w latach 2004–2011 pod nazwą „Przewodnik dla kaznodziejów zborowych”)

PRZEGLĄD DUSZPASTERSKI 2022

2022/I

2022/II

2022/III

2022/IV

PRZEGLĄD DUSZPASTERSKI 2021

2021/I

2021/II

2021/III

2021/IV

PRZEGLĄD DUSZPASTERSKI 2020

2020/III

2020/IV

NUMERY ARCHIWALNE

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003-1998