Przegląd duszpasterski

„Przegląd Duszpasterski” | Kwartalnik duszpastersko-homiletyczny dla duchownych i aktywistów adwentystycznych, publikowany staraniem Sekretariatu Kaznodziejstwa działającego przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazuje się od 2004 roku (w latach 2004–2011 pod nazwą „Przewodnik dla kaznodziejów zborowych”)

PRZEGLĄD DUSZPASTERSKI 2021

2021/I 2021/II 2021/III

2021/IV

 

PRZEGLĄD DUSZPASTERSKI 2020

2020/IV 2020/III
   
   

NUMERY ARCHIWALNE

2015

     

2014

     

2013

2012

        

2011

        

2010

2009

    

2008

     

2007

     

2006

     

2005

 

2004

   

2003-1998