|

Przekaż 1% dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego (OPP) i prowadzi m.in. świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży z trudnych środowisk. Dzięki tym placówkom najmłodsi mają zapewnione bezpieczne miejsce po szkole, ciepły posiłek, pomoc w nauce i wsparcie emocjonalne. Wychowankowie mogą też brać udział w zajęciach rozwojowych (sportowych, muzycznych i itp.) oraz zdobywać ważne umiejętności życiowe, takie jak zarządzanie pieniędzmi, wyrażanie emocji czy rozwiązywanie konfliktów.

Pomoc dla ChSCh to pomoc dla setek dzieci, w tym dzieci ze świetlic środowiskowych, oraz dla tysięcy osób potrzebujących.

Organizacja pomaga osobom bez względu na wyznanie.

Przekaż 1% podatku dla ChSCh – nr KRS 0000 220 518.

Aby przekazać 1% dla konkretnej filii ChSCh, wpisz w rubryce Cel szczegółowy jej nazwę, np. filia Zabrze.

Strona internetowa organizacji: www.chsch.pl

Bezpłatny program do rozliczania PIT-ów: pit.chsch.pl