Przesłanie pastora Teda Wilsona, przewodniczącego światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”26 GRUDNIA 2018 (NR 671) `{`ADVENTIST.ORG/TŁUM.: ORTV GŁOS NADZIEI`}`” el_width=”100″][vc_column_text]Noworoczne przesłanie przewodniczącego światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pastora Ted’a Wilsona.

Serdecznie pozdawiam wszystkich w tym szczególnym czasie, gdy świat wspomina narodziny Zbawiciela. Choć Jezus urodził się kiedy indziej, prawdopodobnie na wiosnę, to wspaniałe, piękne wydarzenie wspominane jest teraz.

Biblia nie podaje dokładnie czasu jego narodzin, ale zapewnia, że stało się to w Betlejem, mieście Dawidowym. Proroctwo przepowiadało to wieki wcześniej, kiedy prorok Micheasz pod natchnieniem napisał:

(1) Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.

Cóż za cudowna przepowiednia zawarta w księdze Micheasza, rozdziale 5 i wersecie 1.

To niesamowite, że Bóg, Stwórca wszechświata, uniżył samego siebie i stał się istotą ludzką, urodzoną jako bezbronne dziecko, wychowanego w skromnym domu, spędzającego większość ziemskiego życia pracując jako cieśla a potem przez trzy i pół roku wędrującego z miejsca na miejsce, nauczając, głosząc, uzdrawiając i przynosząc nadzieję niezliczonym ludziom, zanim został odrzucony przez tych, których przyszedł zbawić. Cierpiał najbardziej upokarzającą, rozdzierającą śmierć i został złożony do spoczynku w „pożyczonym” grobowcu.

Czemu? Dlaczego On zdecydował się to zrobić? Dlaczego zdecydował się przyjść na Ziemię, ten maleńki punkcik, jako istota ludzka, aby żyć i umrzeć, wiedząc, że zostanie:

(3) Wzgardzony i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. 

Księga Izajasza 56, 5

Jest tylko jedna odpowiedź – miłość. Miłość do całego świata. Jak widzisz, Biblia mówi nam w 1 Liście Jana 4: 8 – „Bóg jest miłością”.

I wiemy, że „tak Bóg umiłował świat, że dał Swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”, piękna obietnica z Jana 3, werset 16.

Prawdą jest, że bez Boga nie mamy nadziei, nie ma przyszłości. W Piśmie Świętym czytamy:

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar Boży to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

List do Rzymian 6: 23

Jezus – nasza jedyna nadzieja. On jest „drogą, prawdą i życiem” (Jan 14: 6).

A ponieważ On to wiedział, ponieważ wiedział, że bez Niego zginiemy na zawsze, przyszedł na tę ziemię ponad 2000 lat temu, ponieważ nie mógł znieść wieczności bez nas.

Czytamy w pięknej książce „Życie Jezusa”:

„Chrystus był traktowany tak, jak my na to zasługujemy, abyśmy mogli być traktowani tak, jak On na to zasługuje. Został potępiony za nasze grzechy, w których nie miał udziału, abyśmy mogli być usprawiedliwieni przez Jego sprawiedliwość, w której nie mieliśmy udziału. Cierpiał on na śmierć, która była nasza, abyśmy mogli otrzymać życie, które było Jego. „Jego ranami jesteśmy uzdrowieni”.

Chwalcie Boga za to, że umarł i zmartwychwstał, a nawet teraz jest po prawicy Boga wstawiającego się za nami (Rzymian 8:34).

W tym czasie dawania prezentów chciałbym Ci przypomnieć, że jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – i chcę, abyś pomyślał o tym uważnie – to zaakceptuj Jezusa. Jezus oddał się Tobie w 100%. Coż za wspaniały cud! Oddał się Tobie i mnie, jako niewiarygodny dar miłości i życia wiecznego!

A jeśli już przyjęliście Jezusa jako swojego Zbawiciela, czy nie podzielicie się dzisiaj tym darem z kimś innym?

Jak czytamy w Piśmie Świętym:

(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. 

Księga Izajasza 9,5

Oby ten pokój był twój, nie tylko na koniec roku, i to nie tylko na początku roku, ale przez cały rok 2019; kiedy patrzymy w przyszłość, w najbliższym czasie, na drugie przyjście Jezusa które wkrótce nadejdzie.

Pomódlmy się razem.

Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za te cudowne przypomnienia w Biblii o Twojej miłości do każdego z nas i o planie, który został uczyniony w niebie wiele lat temu przed stworzeniem tego świata – aby Jezus przyszedł jako istota ludzka i że będzie żył doskonałym życiem. Że umrze za nas. Że zmartwychwstanie. Że będzie wstawiał się za nami w najświętszym miejscu niebiańskiej świątyni jako nasz Najwyższy Kapłan i że powróci, aby zabrać nas do domu podczas Swego drugiego  przyjścia. Tak więc, Panie, teraz oddajemy się w Twoją opiekę i prosimy Cię, abyś pomógł nam dzielić się tą cudowną prawdą z innymi – że Jezus wkrótce nadejdzie! Chwalimy Twoje imię za tę wspaniałą obietnicę. Dziękuję Ci! W imię Chrystusa prosimy, amen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]