Raafat Kamal nowym przewodniczącym Wydziału Transeuropejskiego?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Komitet Nominacyjny TED nominował pastora Raafata Kamala na stanowisko przewodniczącego  Wydziału Transeuropejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ma on zastąpić Bertila Wiklandera, który w dniu 31 lipca zakończy swoją służbę w Wydziale.

Przed objęciem funkcji przewodniczącego pastor Raafat Kamal pracował jako sekretarz polowy i oddziałowy w Wydziale Transeuropejskim. Kierował sekretariatami Misji Adwentystycznej, Spraw Publicznych i Wolności religijnej oraz Szafarstwa. Podczas swojej wieloletniej służby dla Kościoła pastor Kamal pełnił również funkcję dyrektora ADRA w Wielkiej Brytanii.

Z wykształcenia Raafat Kamal jest magistrem Teologii Systematycznej, nauk humanistycznych, zarządzania oraz zarządzania oświatą i programami nauczania.

Decyzja Komitetu Nominacyjnego TED pod przewodnictwem przewodniczącego Generalnej Konferencji, pastora Teda Wilsona, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę Generalnej Konferencji

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]