Rada Kościoła przyjęła nowe oświadczenie w sprawie aborcji

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”29 PAŹDZIERNIKA 2019 (NR 730) `{`ADVENTIST.ORG/TŁUM.:DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][vc_column_text]

Członkowie najwyższego organu decyzyjnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podczas dorocznej Rady Kościoła w Silver Spring w Stanach Zjednoczonych, przyjęli nowe oświadczenie w sprawie aborcji. Przez dwa dni pracowano nad ostateczną treścią zaproponowanego oświadczenia w sprawie biblijnego poglądu na temat nienarodzonego życia. Dokument powstał we wrześniu i był poprzedzony szczegółowymi badaniami ze strony teologów, lekarzy, etyków i liderów Kościoła.

We wrześniu tego roku przez Komitet Administracyjny Generalnej Konferencji (tzw. ADCOM), została powołana grupa robocza złożona z 26 osób. Komitetu – w tym siedem kobiet – pracował nad przygotowaniem  jednolitego oświadczenia, które będzie wyraźnie oparte na biblijnych zasadach podkreślających świętość życia i uznającego wyjątkowo trudne przypadki z którymi mogą spotkać się kobiety.

Specyficzny rodzaj dokumentu

Liderzy Kościoła podkreślają, że dokument, który został poddany dyskusji i ostatecznie przyjęty przez głosowanie, jest oświadczeniem, a nie zbiorem wytycznych dla członków Kościoła lub organizacji kościelnych. Zgodnie z praktyką kościelną, głosowane oświadczenie przedstawia oficjalne stanowisko Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w konkretnej sprawie, podczas gdy przyjmowane szczegółowe wytyczne – nie występujące w tym wypadku – wskazują kierunek praktycznego zastosowania w konkretnym temacie.

Ostatni dokument na temat aborcji pochodził z 1992 roku. Według przewodniczącego Kościoła Adwentystów Teda N.C. Wilsona wytyczne z 1992 roku zawierały jednak ograniczone spojrzenie pod względem biblijnego podejścia do tego ważnego zagadnienia. 

– To jest „oświadczenie”. To nie jest część wytycznych Podręcznika Kościoła (tzw. Church Manual). Dokument nie ma na celu przedstawienia sposobu, według którego zarządy instytucji i członkowie kościoła mają oceniać innych ludzi – zaznaczył Wilson wyjaśniając rolę głosowanego oświadczenia w życiu kościoła liczącego 21 milionów członków. – Proszę pouczać i zachęcać członków kościoła, aby tego nie robili. Dokument ten jest opartym na Biblii oświadczeniem, które informuje nie tylko świat, ale i nas samych, jak Biblia naucza o życiu – podkreślił Wilson zwracając się bezpośrednio do liderów Kościoła.

Głosowanie

Po zakończeniu poniedziałkowej dyskusji na dorocznej Radzie Kościoła  Thomas Lemon, wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów a także przewodniczący poniedziałkowych obrad, podziękował grupie za otwartość i szczerość. Delegaci zgodzili się w drodze konsensusu, aby kontynuować dyskusję we środę rano po tym, jak Komitet będzie miał czas na włączenie niektórych uwag i zmian redakcyjnych w treść oświadczenia.

Tuż przed południem we środę Artur Stele przeczytał zmiany wprowadzone w dokumencie. Oświadczenie w sprawie biblijnego poglądu na nienarodzone życie i jego implikacje dla aborcji zostało zatwierdzone przez większość delegatów.

Treść przyjętego oświadczenia (w języku angielskim)

AAI

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]