Raport Sekretarza Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów

Raport Sekretarza był pierwszym z punktów porządku obrad, które w tym roku – ze względu na pandemię koronawirusa – odbywały się tylko online. Ng podzielił się statystykami podkreślając różnice ale także podobieństwa między poszczególnymi regionami światowych wydziałów Kościoła Adwentystów.

15 PAŹDZIERNIKA 2020 (NR 786) `{`OPR.DANIEL KLUSKA/ZDJ.ANN`}`

Jesienią każdego roku, ma miejsce Rada Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W trakcie kilkudniowego spotkania, poruszane są zagadnienia związane z działalnością kościoła w poszczególnych jego wydziałach na całym świecie. Raport statystyczny przedstawił Sekretarz Generalnej Konferencji, pastor G.T. Ng.

– Tylko obecność i działanie Ducha Świętego, może wzmocnić tak różnorodny pod względem kulturowym. Bóg może dać nam siłę aby dalej się rozwijać i realizować naszą misję – zaznaczył Ng.

Statystyki Kościoła do końca 2018 roku

Liczba członków Kościoła Adwentystów na całym świecie w 2018 roku wyniosła 21 414 779. Był to wzrost o 687 432 w porównaniu z rokiem poprzednim. – Chwalimy Boga za taki rozwój – podkreślił Ng. Członkowie uwzględniani są w danych statystycznych dopiero po przyjęciu chrztu co oznacza, że nie są uwzględniane dzieci ani nieochrzczeni zwolennicy wspólnoty.

– Liczba członków Kościoła różni się znacznie w zależności od regionu – powiedział Ng. Według oficjalnych statystyk kościelnych, zaktualizowanych do grudnia 2018 r., liczby sięgają od 106 000 członków w Wydziale Euroazjatyckim i 268 000 między Wydziale Transeuropejską i Intereuropejską, do 4,4 mln w Wydziale Środkowo-Wschodniej Afryki. Inne regiony świata z największą liczbą adwentystów to Wydział Afryki Południowej i Oceanu Indyjskiego z 4,3 mln członków i Wydział Interamerykańska z 3,7 mln.

Ten sam raport statystyczny pokazuje 1,3 miliona członków w Wydziale Północnoamerykańskim; regionie, który obejmuje Stany Zjednoczone, Kanadę, Bermudy i Guam. Inne regiony świata obejmują Wydział Północnej Azji i Pacyfiku z 286 000 adwentystów; Wydział Południowego Pacyfiku z 567 000 oraz Wydział Afryki Środkowo-Zachodniej z 862 tys. W Wydziale Azji Południowej z siedzibą w Indiach jest również 1,1 miliona członków; 1,6 miliona członków w Wydziale Południowej Azji i Pacyfiku z siedzibą na Filipinach oraz 2,5 miliona członków w Wydziale Południowoamerykańskim z siedzibą w Brazylii.

Oprócz reszty regionów świata statystyki obejmują dwa specjalne regiony: Misję w Chinach z 472 000 członami Kościoła Adwentystów oraz Misję na na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej z siedzibą w Bejrucie (Liban), liczącą zaledwie 5120 członków.

W 2018 roku do Kościoła Adwentystów na całym świecie przystąpiło 1 383 427 osób przez chrzest i wyznanie wiary. Ta liczba oznacza o 30 tyś. więcej osób w roku poprzednim – podkreślił Ng.

Międzynarodowy Kościół

– Statystyki pokazują, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem coraz bardziej międzynarodowym; jesteśmy obecni w 215 z 235 krajów uznanych przez ONZ – powiedział Ng. – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ma zasięg globalny, ponieważ taki właśnie ma mieć. Tak mówi biblia. Kościół Adwentystów jest zakorzeniony w proroctwach, a Apokalipsa 10 mówi o Boskim powołaniu tej wspólnoty w 1844 roku, kiedy Jezus wszedł do miejsca najświętszego w niebiańskiej świątyni, wstawiając się za nami. Kościół ma ponownie prorokować przed ludami, narodami, w różnych językach i przed królami – przypomniał słuchaczom pastor Ng, cytując Księgę Objawienia 10,11: (11) [„I powiedziano mi: Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, i językach, i królach”.]

– Od małego, liczącego 3000 członków w 1863 roku, Kościół Adwentystów zapoczątkował niesamowity ruch  – podkreślił Ng. Cytując współzałożycielkę Kościoła Adwentystów, Ellen G. White, przeczytał ze „Świadectw do Zborów”, tom, strona 23, gdzie napisała:

„Lud Boży ma przed sobą potężną pracę do wykonania. Dzieło to musi nieustannie wzrastać w znaczenie. Nasze wysiłki w kierunku dzieła misyjnego muszą stać się znacznie szersze. Bardziej zdecydowana praca niż dotychczas musi zostać wykonana przed ponownym przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Lud Boży nie może zaprzestać dzieła Bożego dopóki nie okrąży całej ziemi.”

Jak szukać kompromisu?

– Jak możemy sobie radzić jako ogólnoświatowy Kościół, kiedy mamy różną narodowość, kulturę i mówimy innymi językami? – zapytał Ng. – Popatrzmy na uczniów Jezusa. Jak oni ze sobą współpracowali? Oczywiście nie wszyscy za sobą przepadali. W trakcie ich służby pytanie „kto jest największy” cały czas powracało a po śmierci Jezusa uczniowie szybko się rozeszli – kontynuował pastor.

– Jednak zgodnie z tym, co jest zapisane w Biblii w rozdziałach 1 i 2 Dziejów Apostolskich, nastąpiła nagła zmiana. Biblia mówi, że zebrali się i modlili się razem. Byli razem – powiedział Ng.- Wylanie Ducha uczyniło różnicę. To On poprowadził ich od zamieszania do organizacji, od współzawodnictwa do współpracy, od zazdrości do miłości. Prowadził ich od strachu do zaufania, od obmowy do pochwały i od rozpaczy do nadziei. Tak więc rozwiązaniem dla wielokulturowego Kościoła jest pozwolenie Duchowi Świętemu na Jego wpływ i działanie – podkreślił Ng.

Głosowanie za potwierdzeniem odbioru sprawozdania Sekretarza w przedstawionym kształcie zostało przyjęte jednogłośnie.

AAI