Razem w trudnych czasach. Wiosenne posiedzenie Rady Wydziału Transeuropejskiego

Obecne ograniczenia dotyczące podróży mają swoje zalety. Spotkania online oszczędzają czas i pieniądze a w czasie panującej pandemii, pomagają liderom Kościoła dalej koncentrować się na misji i planować kolejne działania.

26 MAJA 2020 (NR 760) `{`TED/OPR.:DANIEL KLUSKA`}`

Tak było na ostatnim spotkaniu Rady Wydziału Transeuropejskiego (TED), które odbyło się 18 maja. W spotkaniu online wzięło udział 48 liderów z całej Europy a poruszone zagadnienia – także finansowe – nigdy nie były ważniejsze, niż w obecnym czasie.

Nenad Jepuranović, skarbnik TED, przedstawiając sprawozdanie budżetowe za ubiegły rok wykazał, że Wydział podejmował ostrożne decyzje finansowe. Dzięki temu będzie można przetrwać obecny kryzys i jednocześnie dalej wspierać działania misyjne w różnych zakątkach Wydziału, w skład którego wchodzą 22 kraje.

Kolejną częścią spotkania był przegląd budżetu na 2020 r., przegłosowany w listopadzie 2019 r. Zdecydowano się na pomniejszenie go o 30% względem pierwotnie zakładanej kwoty. Niektóre oszczędności można nazwać „ekologicznymi”, ponieważ obejmują obniżenie kosztów podróży o 45%, anulowanie wydarzeń i obniżenie rachunków za media w wyniku zamkniętych biur. Budżety poszczególnych departamentów również zostały zmniejszone, a dyrektorzy będą musieli szukać innych sposobów na wsparcie swoich departamentów w poszczególnych krajach Wydziału.

Stało się jasne, że istotne wsparcie na poziomie podstawowym jest niezbędne. Kościoły są zamknięte, co skutkuje spadkiem dziesięciny w większości krajów, choć to może się zmienić, kiedy zbory zostaną ponownie otwarte. Wielu członków Kościoła zmaga się także finansowo z uwagi na utratę pracy w wyniku pandemii.

Zadecydowano o powołaniu funduszu rezerwowego w celu zapewnienia ewentualnych pożyczek dla podtrzymania działań, które będą mieć problem w bieżących przepływach pieniężnych. Pomogą one poszczególnym krajom TED przejść przez obecny kryzys. Pożyczki będą nieoprocentowane przez pierwsze dwanaście miesięcy, a następnie będą oprocentowane według niskiej stopy procentowej przez maksymalnie dziesięć lat.

Planowane wydarzenia

Odbyła się także poważna dyskusja na temat planowania wydarzeń. W przypadku odwołania większości obozów letnich i ważnych wydarzeń na 2020 r., pozostają pytania: jakie przepisy należy wprowadzić na kolejne lata? Czy w przypadku organizacji wydarzeń ludzie będą chętni wziąć w nich udział? Jeśli wydarzenia są duże i mają charakter międzynarodowy, jakie jest ryzyko że wydarzenie stanie się ogniskiem zarażeń COVID-19? Z drugiej strony, jeśli wydarzenia zostaną odwołane, jaki będzie to miało wpływ na rozwój duchowy i misję tych, którzy nie nie będą mogli przyjechać?

Na tym spotkaniu nie podjęto żadnych zdecydowanych decyzji dotyczących przyszłych wydarzeń kościelnych, ale rozmowy i dyskusje pomogą sformułować bardziej szczegółowy plan na przyszłość. Ta przyszłość może stać się jaśniejsza na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału, które odbędzie się latem.

Istotna w dyskusji okazała się także potrzeba wspierania poszczególnych członków Kościoła, a zwłaszcza młodzieży, w czasie podejmowania ważnych decyzji. Podkreślono kilkakrotnie podczas trwającego 2 i pół godziny spotkania, że ​​misja ma kluczowe znaczenie. Misja to jedna z części budżetu, która nie zostanie zmniejszona. W ciągu ostatnich pięciu lat Rada Misyjna działająca przy TED zapewniła 1,1 miliona funtów na różne inicjatywy. – Tego rodzaju finansowanie będzie kontynuowane – podkreślił Raafat Kamal, przewodniczący TED. – Nie planujemy żadnych cięć i będziemy otwarci, na każde działania wspierające misję – podkreślił Kamal.

Dyrektor ds. Edukacji Daniel Duda zauważył również, że to samo dotyczy sponsorowania funduszy edukacyjnych. Pomagają one w rozwoju następnej generacji liderów w ramach TED.

Co z przyszłością?

Ponieważ sesja Generalnej Konferencji została przełożona na maj 2021 r., Komitet głosował za przedłużeniem umów dla wszystkich dyrektorów i pracowników do lata 2021 r. Zarząd TED (przewodniczący, sekretarz i skarbnik) zostaną wybrani podczas sesji GC, 20–25 maja. Delegaci TED zostaną na dodatkowy dzień, aby wybrać resztę zespołu w środę, 26 maja. Pozwoli to nowemu zespołowi zrealizować strategiczny plan operacyjny, który następnie zostanie poddany pod głosowanie w listopadzie 2021 r. na kończących rok spotkaniach TED.

AAI