Reforma prawa a szkoły religijne

Przedstawiciel Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego znalazł się w grupie liderów oświatowych, która spotkała się niedawno z prokuratorem generalnym Australii Markiem Dreyfusem i przywódcą opozycji Peterem Duttonem, aby omówić raport Australijskiej Komisji ds. Reformy Prawa (ALRC) na temat religijnych instytucji edukacyjnych i przepisów antydyskryminacyjnych.

6 GRUDNIA 2023 (NR 956) [record.adventistchurch.com| Opr. Daniel Kluska]

Raport ma zostać opublikowany pod koniec roku i może mieć znaczący wpływ na kadrę nauczycieli i samych uczniów szkół wyznaniowych. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele kościoła luterańskiego, anglikańskiego, Australijskiego Stowarzyszenia Szkół Chrześcijańskich a także Kościoła Adwentystów. Tych ostatnich reprezentowal pastor Kojo Akomeaha, który został oddelegowany specjalnie do współpracy w zakresie edukacji z rządem australijskim.

AAI