– Reformacja trwa nadal. – powiedział przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego w Parlamencie Europejskim.

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”20 PAŹDZIERNIKA 2017 (NR 617) `{`TED NEWS/TŁUM.DANIEL KLUSKA`}`” el_width=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakie jest dziedzictwo Reformacji w Europie w XXI wieku? Przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego, pastor Raafat Kamal, odpowiada krótko: reformacja to wydarzenie, które musi trwać dalej. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=9Oa7yu2Qcb8″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Wspólnie z luterańskimi teologami, pastorami, posłami Parlamentu Europejskiego i historykami, we wtorek 17 października w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli przemawiał na specjalnej konferencji pastor Kamal. Spotkanie zorganizowane przez Hannu Takkula,  posła PE, wiceprzewodniczącego Parlamentarnej Grupy ds. Wolności Religijnej, miało na celu zbadanie wniosków płynących z Reformacji, które mogą w przyszłości kształtować Europę.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Biskup Simo Peura

Od początku Reformacja kładła silny nacisk na zagadnienie „łaski” – pojęcie, które według biskupa Simo Peura z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Finlandii „otwiera prorocze znaczenie społeczności”. Duchowny podkreślił także przykład Lutra, którego postawa miała wpływ szczególnie na osoby biedne, ale jego silna etyka pracy oddziaływała na całą społeczność.

Holenderski poseł Peter van Dalen również skupił się na znaczeniu łaski zauważając, że była ona blisko związana z „wykonywaniem sprawiedliwości” (Psalm 37). Stwierdził on także, że „dla nas jako polityków ważne jest szukanie sprawiedliwości i zapobieganie niesprawiedliwości”. Podkreślił, że „dobry rząd będzie zawsze szukał dobrobytu mieszkańców swojego kraju”.

Profesor Dezsö Buzogάny

Za istotny moment Reformacji wielu mówców uznało tłumaczenia Biblii na inne języki. Kluczem, według węgierskiego teologa i historyka, Dezsö Buzogénny, było to, że Biblia mogła się pojawić w domu praktycznie każdej rodziny. To pomogło także w rozwoju danego języka i tożsamości narodowej. Położony przez reformatorów nacisk na osobiste czytanie Pisma Świętego doprowadził do rozwoju edukacji. Takie działania zmieniały Europę.

 

Duchowny Heikki Huttunen

Mówcy podkreślali, iż wiele z postulatów Reformacji należy dalej rozwijać. – Brak tolerancji jest wciąż poważnym problemem. – powiedziała eurodeputowana Arne Lietz. Duchowny Heikki Huttunen, zauważył, że różne wyznania chrześcijańskie mogą się zbiegać w istotnych zagadnieniach, pomijając tym samym kwestie sporne i istniejące różnice. Oznacza to, że różne podejścia z różnych środowisk mogą prowadzić do lepszego zrozumienia w dziedzinach takich jak bycie świadkami Chrystusa, pielęgnowania sprawiedliwości i troski o drugiego człowieka. – Migracja to zagadnienie, które nie dotyczy jedynie tych, którzy przyjeżdżają do Europy. To sprawa istotna także dla tych, którzy przemieszczają się pomiędzy krajami Europy. – wyjaśnił Huttunen. Podkreślił potrzebę większej kontroli na granicach Państw, w celu zmniejszenia handlu ludźmi i powiązanych z nim przestępstw. – Kościół musi doprowadzić do dyskusji na ten temat. – stwierdził.

Kamal był jednym z ostatnich mówców konferencji. Podkreślił znaczenie „łaski”. – Marcin Luter, ze swoim przekształconym już sumieniem, szybko uchwycił się koncepcji „łaski”, która od tej pory inspirowała pokolenia wierzących a także niereligijnych ludzi. W trakcie swojej rozprawy Luter podkreślił. „Do póki Pismo Święte lub inny dowód nie dowodzi mojej winy, moje sumienie pozostanie wierne Słowu Bożemu”.

Ekran na tyłach widowni zawierał sekcję, poświęconą historii chrześcijan na Węgrzech, którzy w wyniku Reformacji zaczęli świętować biblijny sabat.

– Uciekanie się do wolności religijnej polega na tym, aby bronić godności ludzi w ich prawach, kulturze i sposobie życia. – powiedział Kamal. – Ważne jest, aby każdy przyjął pewną postawę tolerancji, która będzie wyrazem solidarności z każdym członkiem rodziny ludzkiej. To przekłada się na szacunek dla każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boży, a to będzie realne tylko wtedy, gdy będą respektowane prawa człowieka. – podkreślił.

Jednak dla Kamala to idzie w parze z misją chrześcijaństwa. Przed podkreśleniem niektórych aspektów misji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, powiedział: – Większość ludzi wie, że Jezus przyszedł, aby przynieść przebaczenie i łaskę – to są znaki reformacji. Słabiej znana jest biblijna nauka, że ​​prawdziwe doświadczenie łaski Jezusa Chrystusa nieuchronnie powinno motywować ludzi, społeczności i całe narody do stosowania biblijnej sprawiedliwości i miłosierdzia w tym świecie. – zaznaczył Kamal.

Martin Luther byłby zaskoczony, gdyby w trakcie konferencji znalazł się w budynku. Prelegenci, także ze środowiska katolickiego, bardzo pozytywnie wypowiadali się o jego wkładzie w rozwój Europy. Mairead McGuinnes, pierwsza Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego podkreśliła, że z wielkim szacunkiem odnosi się do tych, którzy wierzą inaczej niż ona została wychowana. –  Nawet moja matka uczyła mnie, że ​​można modlić się prosto do Jezusa a nie przez pośrednika pośrednika. – wyznała McGuinnes.  – Dlatego kościół musi kontynuować reformy. – zaznaczyła. – Nawet jeżeli chrześcijaństwo nie jest obecnie tak wpływowe jak kiedyś,  kościół dalej odgrywa ważną rolę w świeckej Europie i naszym społeczeństwie. – dodała.

 

 

 

Przedstawiciel Niemieckiego Kościoła Ewangelicznego w Brukseli Katrin Hatzinger

Ostatnim mówcą była prawniczka, ale także teolog, Katrin Hatzinger. Uznała ona błędy Lutra w jego prześladowaniu Anabaptystów i Sabbatarian (między innymi) jako istotne elementy dzisiejszego dialogu. Zauważyła, że ​​kościół jest kluczowym elementem w dialogu legislacyjnym, a także posiada praktyczną wiedzę na temat sposobów niesienia pomocy uchodźcom.  znakomitym dostawcą wiedzy na przykład w dziedzinach takich jak zajmowanie się osobami ubiegającymi się o azyl i uchodźcami. Właśnie dlatego i ze względu na znaczenie samej wolności religijnej, Unia Europejska powinna uznawać różnice pomiędzy wspólnotami religijnymi. – zaznaczyła Hatzinger.

– W dzisiejszych wystąpieniach zauważyłem, że nikt nie ma wątpliwości iż reformacja oparta na Słowie Bożym musi trwać nadal. Podobnie jak kiedyś, dzisiaj ma ona także kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskiej kultury. – podkreślił po konferencji pastor Raafat Kamal.

[AAI][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]